การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

เผชิญความตายอย่างสงบ

กาลเวลาพาเราเข้าหา ความตาย ในทุกขณะ

หากไม่เตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะมาเตรียมเอาในวาระสุดท้ายนั้นจะทันหรือ

การอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ ขั้นพื้นฐาน เป็นการพาจิตพาใจของเรากลับมาใคร่ครวญเกี่ยวกับ ความตาย อันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนวางท่าทีได้อย่างเหมาะสมต่อความตาย ไม่ว่าจะเป็นความตายของตนเองหรือบุคคลรอบข้างก็ตาม โดยผู้เข้าร่วมสามารถนำบทเรียนที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการเตรียมตนเอง คนใกล้ตัว หรือแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตให้พร้อมที่จะเผชิญกับความตายอย่างสงบและสง่างามได้

❝ ความตายเป็นหน้าที่ของทุกชีวิต ไม่มีใครสามารถหลีกหนีหน้าที่ดังกล่าวไปได้ผู้ที่พยายามทำเช่นนั้นนอกจากไม่ประสบผลแล้ว ยังถูกธรรมชาติลงโทษให้เป็นทุกข์หรือทุรนทุรายด้วยจะไม่ดีกว่าหรือ หากเราพยายามทำหน้าที่ดังกล่าวให้ดีที่สุด ด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับความตายเสียแต่ต้นมือและฝึกฝนตนให้พร้อมเผชิญกับความตายในขณะที่ยังปกติสุขอยู่ ❞
พระไพศาล วิสาโล

กำหนดการปี2564

24-26 ธันวาคม (ปิดรับ)

เนื้อหา

 1. ทำความเข้าใจเรื่อง “แนวคิดพื้นฐานและการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องความตาย”
 2. ทำ พิธีกรรมเพื่อแสดงออกถึงผู้ที่จากไป เช่น เขียนความในใจถึงผู้ล่วงลับ และอุทิศส่วนกุศล เพื่อน้อมนำสู่การพิจารณาหลักไตรลักษณ์หรือการปลงสังขาร
 3. ฝึกทดลองเตรียมตัวตายอย่างมีสติและการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท
 4. ทำวิสัยทัศน์ชีวิตและสมดุลชีวิต เพื่อรูปธรรมในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและเกิดสมดุลแห่งชีวิตตามหลักพุทธธรรม
 5. ฝึกฝนการทำสมาธิภาวนา
 6. ฝึกทักษะการดูแลและให้สติผู้ป่วยระยะสุดท้ายผ่านสถานการณ์จำลอง และฝึกภาวนาร่วมกับผู้ป่วย

ตารางกิจกรรม

วันแรก
7.00 น. เวลาออกเดินทาง(สำหรับผู้ที่นัดขึ้นรถตู้กับเสมฯ) — จุดนัดขึ้นรถตู้ที่ ปั้มปตท.ติดกับช่อง 5 สนามเป้า
8.30-9.00 น. ทานอาหารเช้า (เป็นข้าวต้มมังสวิรัต) และ ลงทะเบียนที่ห้องประชุม
9.00-12.15 น. กิจกรรมแนะนำตัว กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ความคาดหวัง ข้อตกลงร่วม และบอกเล่าความรู้สึกนึกคิดต่อเรื่องความตายในสังคมปัจจุบัน
12.15-13.15 น. ทานอาหารกลางวัน
13.15-14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนภาวนา)
14.00-17.00 น. แบ่งปันความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมปัจจุบันต่อเรื่องความตาย และภาวะใกล้ตาย และเหตุปัจจัยที่กำหนดความรู้สึกนึกคิดนั้น
18.00-19.00 น. ทานอาหารเย็น
19.00-19.30 น. สมาธิภาวนา
19.30-21.30 น. แลกเปลี่ยน “สภาพการตายที่พึงปรารถนาในมิติต่างๆ” และทำความเข้าใจเรื่องภาวะใกล้ตายและคติใกล้ตาย ทั้งทางกายภาพและจิตวิญญาณ
วันที่สอง
7.00-8.00 น. ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อน้อมนำสู่การพิจารณาหลักไตรลักษณ์ หรือการปลงสังขารและสมาธิภาวนา
8.00-8.45 น. ทานอาหารเช้า
8.45-9.05 น. สมาธิภาวนา
9.05-12.15 น. หลักการการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่นำไปปฏิบัติได้จริง และฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะ-สุดท้ายผ่านสถานการณ์จำลอง
12.15-13.15 น. ทานอาหารกลางวัน
13.15-14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนภาวนา)
14.00-17.00 น. กิจกรรมสื่อความในใจถึงผู้ล่วงลับ
18.00-19.00 น. ทานอาหารเย็น
19.00-19.30 น. สมาธิภาวนา
19.30-20.00 น. เขียนพินัยกรรมชีวิต
20.00-21.30 น. พิจารณามรณสติ (ตายก่อนตาย)
วันสุดท้าย
8.00-8.45 น. ทานอาหารเช้า
8.45-9.05 น. สมาธิภาวนา
9.05-12.15 น. ฝึกภาวนาทองเลน และฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย(ต่อ) พร้อมทั้งสรุปหลักการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
12.15-13.15 น. ทานอาหารกลางวัน และเดินทางไปโรงพยาบาล(สถานที่อบรมรอยัลเจมส์ฯไปเยี่ยมผู้ป่วยที่รพ.นครปฐม และสถานที่อบรมสวนธรรมศรีปทุมไปเยี่ยมผู้ป่วยที่รพ.ปทุมธานี)
13.15-17.00 น.
 • ฝึกภาวนาโพวา (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
 • เยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อรับฟังให้กำลังใจและภาวนาร่วมกัน
 • สรุปประเมินผลการอบรม
หมายเหตุ
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เสื้อกันหนาว (ห้องประชุมมีเครื่องปรับอากาศ)
 2. แต่งกายสบายๆ ทำกิจกรรมได้สะดวก (นั่งทำกิจกรรมแบบนั่งพื้น ผู้ที่ไม่สะดวกนั่งพื้นมีเก้าอี้ให้ค่ะ)
 3. ยารักษาโรคส่วนตัว (ถ้ามี)
 4. ชื่อของบรรพบุรุษหรือผู้ที่ต้องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ เพื่อร่วมกิจกรรมถวายสังฆทานร่วมกัน (วันที่สองของกิจกรรม) และท่านสามารถนำสิ่งของมาทำบุญตามกำลังสมควร 

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

 วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2564 (เต็มแล้ว) 
(ขอบคุณทุนสนับสนุนจากคุณสุทธาทิพย์ เหลืองบูรณวัตร และกลุ่มเพื่อนกัลยาณมิตร)

สถานที่
ห้องประชุมอาคาร1 สวนธรรมศรีปทุม ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี (เนื่องจากสถานที่สวนธรรมศรีปทุมเป็นสถานปฏิบัติธรรม ไม่ใช่รีสอร์ทหรือโรงแรม ผู้เข้าอบรมจึงต้องเข้าพักห้องละ 3-4 ท่าน และจะต้องเตรียมกระบอกน้ำสำหรับเติมน้ำดื่ม ผ้าเช็ดตัว หรือของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นมาเองนะคะ)
 
ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 ท่าน ได้แก่
 1. ผู้ป่วยระยะท้าย(ที่สามารถดูแลตนเองได้) 20 ทุน
 2. ผู้ดูแลผู้ป่วย 14 ทุน
 3. บุคคลทั่วไปที่สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ขยายความส่งต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ได้ 6 ทุน
เงื่อนไขการให้ทุน
 1. เสมสิกขาลัยจะพิจารณาให้สิทธิ์กับบุคคลเหล่านี้เป็นลำดับแรก คือ ผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย หรือท่านที่สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ขยายผลต่อไปยังบุคคลอื่นๆ โดยท่านจะต้องระบุความจำเป็นหรือคุณสมบัติของท่านไว้ที่หมายเหตุในใบสมัครเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ผู้ให้ทุนได้กำหนดไว้
 2. ปิดรับสมัครภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และแจ้งผลการรับสมัครทางอีเมล์ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564
 3. สำหรับท่านที่ได้รับการยืนยันให้เข้าร่วมการอบรม เสมสิกขาลัยขอความร่วมมือให้ท่านโอนเงินมัดจำ(เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม)เป็นจำนวน 2,000 บาท โดยท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนในวันแรกที่ท่านเข้าร่วมอบรม และหากท่านไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้ เสมสิกขาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินมัดจำนี้ไว้เป็นเงินบริจาค เพื่อนำไปเป็นทุนการเรียนรู้ให้กับผู้มีโอกาสน้อยท่านอื่นๆ ต่อไป

 วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2564 (มีทุนสนับสนุน) ***ปิดรับสมัคร***
(ขอบคุณทุนสนับสนุนจาก Angel Group และคุณหมอมันธนี ไพรัชเวทย์)

สถานที่
ห้องประชุมใหญ่ เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 
ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 ท่าน ได้แก่
 1. ผู้ป่วยระยะท้าย(ที่สามารถดูแลตนเองได้) 20 ทุน
 2. ผู้ดูแลผู้ป่วย 14 ทุน
 3. บุคคลทั่วไปที่สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ขยายความส่งต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ได้ 6 ทุน
เงื่อนไขการให้ทุน
 1. เสมสิกขาลัยจะพิจารณาให้สิทธิ์กับบุคคลเหล่านี้เป็นลำดับแรก คือ ผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย หรือท่านที่สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ขยายผลต่อไปยังบุคคลอื่นๆ โดยท่านจะต้องระบุความจำเป็นหรือคุณสมบัติของท่านไว้ที่หมายเหตุในใบสมัครเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ผู้ให้ทุนได้กำหนดไว้
 2. สำหรับท่านที่ได้รับการยืนยันให้เข้าร่วมการอบรม เสมสิกขาลัยขอความร่วมมือให้ท่านโอนเงินมัดจำ(เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม)เป็นจำนวน 2,000 บาท โดยท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนในวันแรกที่ท่านเข้าร่วมอบรม และหากท่านไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้ เสมสิกขาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินมัดจำนี้ไว้เป็นเงินบริจาค เพื่อนำไปเป็นทุนการเรียนรู้ให้กับผู้มีโอกาสน้อยท่านอื่นๆ ต่อไป
 วันที่ 24-26 ธันวาคม 2564 (ปิดรับ) (ขอบคุณทุนสนับสนุนจาก คุณชีรชิต เลิศชัยพัฒนกุล และ คุณพรทิพย์ แซ่หลี)
สถานที่
ห้องประชุมอาคาร1 สวนธรรมศรีปทุม ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี (เนื่องจากสถานที่สวนธรรมศรีปทุมเป็นสถานปฏิบัติธรรม ไม่ใช่รีสอร์ทหรือโรงแรม ผู้เข้าอบรมจึงต้องเข้าพักห้องละ 3-4 ท่าน และจะต้องเตรียมกระบอกน้ำสำหรับเติมน้ำดื่ม ผ้าเช็ดตัว หรือของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นมาเองนะคะ)
ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 ท่าน ได้แก่
 1. ผู้ป่วยระยะท้าย(ที่สามารถดูแลตนเองได้) 20 ทุน
 2. ผู้ดูแลผู้ป่วย 14 ทุน
 3. บุคคลทั่วไปที่สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ขยายความส่งต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ได้ 6 ทุน
เงื่อนไขการให้ทุน
 1. เสมสิกขาลัยจะพิจารณาให้สิทธิ์กับบุคคลเหล่านี้เป็นลำดับแรก คือ ผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย หรือท่านที่สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ขยายผลต่อไปยังบุคคลอื่นๆ โดยท่านจะต้องระบุความจำเป็นหรือคุณสมบัติของท่านไว้ที่หมายเหตุในใบสมัครเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ผู้ให้ทุนได้กำหนดไว้
 2. สำหรับท่านที่ได้รับการยืนยันให้เข้าร่วมการอบรม เสมสิกขาลัยขอความร่วมมือให้ท่านโอนเงินมัดจำ(เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม)เป็นจำนวน 2,000 บาท โดยท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนในวันแรกที่ท่านเข้าร่วมอบรม และหากท่านไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้ เสมสิกขาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินมัดจำนี้ไว้เป็นเงินบริจาค เพื่อนำไปเป็นทุนการเรียนรู้ให้กับผู้มีโอกาสน้อยท่านอื่นๆ ต่อไป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2022 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes