การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต
ขั้นพื้นฐาน (online)

Life Coaching (online)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ในความเป็นมนุษย์ พวกเราทุกคนล้วนมีครูภายใน จิตที่มีสภาวะรู้ ผ่อนคลาย ประกอบด้วยความรักและไมตรี คือครูของเรา ครูภายในของเรานี่แหละที่จะนำทางเราในการดำเนินชีวิต เมื่อต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ เมื่อต้องตอบสนองต่อเสียงเรียก ความท้าทาย หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต เมื่อสิ้นไร้พลังในการก้าวเดิน ในการทำงาน ก็ครูภายในนี่แหละที่จะชวนเรามาครุ่นคิดใคร่ครวญ ว่าจะไปต่ออย่างไร ในความเป็นมนุษย์นี้ เรามีศักยภาพที่จะค้นพบขุมพลังและครูภายในนี้กันทุกคน ในความเป็นมนุษย์สามัญที่สุมไปด้วยปัญหาทุกวี่วันนี่เอง เมื่ออนุญาตให้ตัวเอง สืบค้นอย่างใส่ใจ เราจะได้ยิน ได้ค้นพบความเข้าใจ และนำไปสู่ทางออกได้เสมอ

กำหนดการปี2565

(แบ่งเป็นรอบละ 2 สัปดาห์)

รอบแรก 23-24 เมษายน และ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม
รอบสอง 5-6 พฤศจิกายน และ 12-13 พฤศจิกายน

เนื้อหา

การโค้ชขั้นพื้นฐาน : รากฐานสำคัญของการโค้ช (ภาค 1 & 2)

 1. การโค้ชคือกระบวนการสนทนาแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เพื่อช่วยให้ผู้รับการโค้ชสามารถสำรวจ สืบค้น และสร้างความตระหนักรู้ภายในตน การตระหนักรู้อย่างลึกซึ้ง จะนำไปสู่ความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงจากภายใน และสามารถตอบรับกับโจทย์ชีวิตอย่างอิสระมีพลัง
 2. การโค้ชนำเสนอตัวเองในกรอบคิดที่ศรัทธาในความเป็นมนุษย์ และความสัมพันธ์เยี่ยงกัลยาณมิตรระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ช โดยมีพื้นฐานสำคัญอยู่ที่การฟัง การสืบค้นด้วยคำถาม และการสร้างความตระหนักรู้ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

วันแรก
13.00-16.00 น.
 • การฟังเสียงตัวเอง (internal listening)
 • การถอดรื้อแนวคิดความสัมพันธ์แบบเหนือกว่า-ด้อยกว่า
 • การสานสร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูล และ ให้ความรู้สึกที่ปลอดภัย
 • การได้เห็น สาธิตการโค้ช
วันที่สอง
13.00-16.00 น.
 • การฟังในฐานะโค้ช (awareness of spaces of listening)
 • ฝึกคำถามทรงพลัง (Powerful Question)
 • การนำพาให้ผู้รับการโค้ชเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเอง (Concept of being and doing)
 • ฝึกโค้ช
วันที่สาม
13.00-16.00 น.
 • หลักการใหญ่ ทัศนคติ และองค์ประกอบสำคัญในการโค้ช
 • ญาณทัศนะและการประยุกต์ใช้ (lntuition & sensing the field)
 • ฝึกโค้ชแบบรับรู้สนามพลัง
วันสุดท้าย
13.00-16.00 น.
 • การทำงานกับวาระของผู้รับการโค้ช
 • ทักษะการสะท้อนความเห็น การแทรกแซง การอุปมาอุปไมย การร้องขอ ท้าทาย และอื่นๆ
 • การโค้ชกับบริบททางสังคม
 • การเสริมพลัง & การเชื่อมโยงกับครูภายใน

——————————-

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การเตรียมตัวอบรม

 • กิจกรรมอบรมผ่านระบบโปรแกรม Zoom ผู้เข้าอบรมควรดาวน์โหลดโปรแกรมและเรียนรู้การใช้งาน Zoom ก่อนเข้าร่วมอบรม
 • ขณะอบรมแนะนำให้ใช้ห้องส่วนตัวที่เงียบ ที่ไม่มีการรบกวนต่อตัวผู้เรียนและกระบวนการกลุ่ม
 • เตรียมสมุด+ปากกา สำหรับจด
 • กิจกรรมกรรมจะเน้นการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นหลัก

สถานที่

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารไทยซิน พระโขนง กรุงเทพฯ (เข้าทาง Akiyoshi(อะคิโยชิ) เยื้อง BTS พระโขนง)
สถานที่นี้มีที่จอดรถ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (22 ท่าน)

ท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (8 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 2,000 บาท จำนวน 6 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2022 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes