การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

จากภาพลวงแห่งตัวตน สู่ชีวิตอันบางเบา

ใช้ชีวิตและงาน สู่การรื้อถอนภาพลวงแห่งตัวตน
...โอกาสแห่งการกลับมาค้นพบความสุขจากภายใน

ชีวิต งาน และสัมพันธภาพในโลกสมัยใหม่ที่ดำเนินไปอย่างยุ่งเหยิง หนักอึ้ง และเจ็บปวด ย่อมมีเหตุปัจจัยมากกมายซับซ้อนเชื่อมโยงกัน หนึ่งในรากเหง้าหลักก็คือ การยึดมั่นถือมั่นในตัวกู ของกู (อัตตา)

เรารับรู้และตอบสนองเรื่องราวรอบตัวที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ทั้งเรื่องงาน การสร้างความสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในสังคม ด้วยความรู้สึกและมุมมองที่มีภาพลวงของอัตตาเป็นพื้นอยู่แทบทุกขณะของการดำเนินชีวิต ซึ่งทำให้เรารับรู้ ให้ความหมายผิดเพี้ยนเบี่ยงเบนไปจากความจริงของสรรพสิ่งตามที่มันเป็น รวมถึงความจริงอันเกี่ยวกับตัวเราด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราตอบสนองหรือปฏิบัติต่อโลกและชีวิตที่นำไปสู่ความยุ่งเหยิง เป็นทุกข์เจ็บปวด

วิถีทางแก้ปัญหาและบรรเทาความทุกข์เจ็บปวดมีมากมายนับไม่ถ้วน หนึ่งในนั้นคือ การหมั่นสืบค้นความจริงของตัวตน เพื่อทะลุทะลวงหรือรื้อถอนภาพลวงแห่งอัตตานั้นเสีย สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมถึงการเคลื่อนไหวในโลกภายในของจิตใจน่าจะมีน้ำหนักกดถับให้หนักอึ้งน้อยลงเป็นลำดับ

ในการสืบค้นภาพลวงแห่งตัวตนล้วนต้องอาศัยการภาวนาที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา ไม่หลบเลี่ยง ไม่เลือกแม้จะเป็นสภาวะดีหรือร้าย นั่นคือ “การเผชิญหน้ากับตัวเองอย่างซื่อตรง” นอกจากจะหมั่นภาวนาในรูปแบบจำเพาะที่เหมาะสมกับเราแต่ละคนแล้ว เราควรใช้วิถีชีวิตตามปกติของเรา ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น สังคม รวมถึงตัวเราเอง มาเป็นพื้นที่เรียนรู้หรือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าสังเกต เพื่อสืบค้นความเป็นจริงของตัวตน ซึ่งจะนำไปสู่การจางคลายจากอำนาจของอัตตาที่ครอบงำมีอิทธิพลเหนือชีวิตเรามาโดยตลอด

วันที่อบรม

4-6 ธันวาคม 2564

เนื้อหา

  1. การเห็นและยอมรับความทุกข์เจ็บปวดที่เกิดขึ้นแล้วอย่างศิโรราบ
  2. การสืบค้นเหตุสำคัญของความทุกข์เจ็บปวด โดยเน้นไปที่เรื่อง ภาพลวงของตัวตน(อัตตา)
  3. การให้อาหารของตัวตนในแต่ละขณะของชีวิต
  4. สาระสำคัญและการฝึกฝนการภาวนาที่เรียบง่าย ในการเฝ้าสังเกตและสืบค้นภาพลวงของตัวตน
  5. สติและความรู้ตัวทั่วพร้อมในชีวิตปกติ
  6. การใช้วิถีชีวิตประจำวันที่เพื่อการสืบค้นและรื้อถอนภาพลวงของตัวตน

กระบวนการ

ใช้กิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง การภาวนาที่เรียบง่าย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ตารางกิจกรรม

วันแรก
8.30 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.15 น. รู้จักกันก่อน
กิจกรรม “จุดพักพิงของชีวิต”
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00 – 17.00 น. กิจกรรม “วาดรูป : แง่งามความจริงของชีวิตผ่านศิลปะ”
วันที่สอง
09.00 – 12.15 น. กิจกรรม “ของรัก”
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00 – 17.00 น. กิจกรรม “พลิกไพ่ สะท้อนชีวิต”
17.00 – 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.30 น. กิจกรรม “โอบกอดเจ้าตัวน้อยและการเกิดใหม่”
วันสุดท้าย
09.00 – 12.15 น. กิจกรรม “จัดดอกไม้ ดอกไม้จัดใจ”
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์)
14.00 – 16.00 น. สมดุลของชีวิต
สรุปการอบรม
หมายเหตุ
  • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

  • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
  • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

บริจาคตามกำลังทรัพย์ รับจำนวน 30 ท่าน

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (24 ท่าน)

ท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (6 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 3,000 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2021 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes