การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

เป็นมิตรกับความตาย

(รับเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบมาก่อนเท่านั้น) 

องค์กรร่วมจัด เสมสิกขาลัย ร่วมกับ เครือข่ายพุทธิกา 

และขอขอบคุณ คุณจิรยง อนุมานราชธน ผู้สนับสนุนทุนในการจัดอบรมครั้งนี้

ทุกชีวิตล้วนมีปลายทางเดียวกันคือ ความตาย ซึ่งเป็นธรรมชาติที่แต่ละชีวิตต่างรับรู้ร่วมกันหากแตกต่างด้วยท่าทีและความหมาย 

แล้วสำหรับคุณล่ะ “ความตาย” เป็นมิตร คนแปลกหน้า หรือศัตรู? 

และความหมายเหล่านี้ส่งผลต่อการมีชีวิตอยู่ของคุณอย่างไร? 

เราอาจเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจและน้อมใจยอมรับความตายว่าเป็นความจริงของชีวิตอย่างกล้าหาญ  ปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท  ฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่นในความตระหนักรู้อยู่เสมอทุกลมหายใจ  พร้อมๆ กับการสร้างบรรยากาศของความสงบ และปล่อยวางจากภาระที่คั่งค้างใจ  เพื่อให้ความตายที่จะมาถึง  ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไป  แต่กลับเป็นโอกาสทองในการพัฒนาทางจิตวิญญาณให้คลายความยึดมั่นทั้งปวง

กำหนดการปี2565

วันที่ 4 และ 5 มิถุนายน 2565 (เลือกวันอบรมเพียง 1 วัน)

เนื้อหา

 • ความเข้าใจเรื่องความตาย ภาวะใกล้ตาย
 • การดำรงชีวิตอยู่ให้เป็น รู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ฝึกปล่อยวางสิ่งที่ยึดติด
 • ฝึกเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจที่จะรับมือกับความตายที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไร
 • สร้างความเป็นเพื่อนระหว่างผู้ร่วมเรียนรู้ เพื่อให้คอยเกื้อหนุนทางจิตใจแก่กันและกัน

กระบวนการ

 1. พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง
 2. กิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง  บทบาทสมมติ  กลุ่มย่อย

ตารางกิจกรรม

8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-11.45 น.
 • เริ่มกิจกรรมด้วย การภาวนา
 • ที่มาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ตารางเวลา ข้อตกลงร่วมกัน
 • บรรยายธรรม “เพราะอะไรต้องเป็นมิตรกับความตาย” โดย พระไพศาล วิสาโล
 • กิจกรรม รู้จักกันก่อน
 • กิจกรรม สำรวจตัวเองว่าพร้อมรับความตายเพียงใด “ไพ่ ไขชีวิต”
11.45-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น.
 • กิจกรรม “สำรวจทัศนคติที่มีต่อความตาย”
 • บรรยาย “ความเข้าใจเรื่องความตาย ภาวะใกล้ตาย”
 • กิจกรรม เตรียมตัวให้พร้อมไม่ประมาทกับการดำเนินชีวิตเพื่อความตายอย่างสงบ
 • “พินัยกรรมชีวิตและสมุดเบาใจ”
 • กิจกรรม มรณะสติ ฝึกฝนการเตรียมตัวตายอย่างสงบ
 • สรุปปิดกิจกรรม
 • ธรรมและพร โดย พระไพศาล วิสาโล

หมายเหตุ

 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • มีช่วงพักรับประทานอาหารว่างระหว่างวัน (เชิญชวนรวมนำอาหารว่างทานร่วมกัน)
 • การแต่งกายสบายๆ สะดวกทำกิจกรรมนั่งเบาะกับพื้น และนอนมรณะสติ

สถานที่

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

สถานที่

ห้องประชุมใหญ่ (ห้องประชุม สดศรี วงศ์ถ้วยทอง) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคาร ภปร. ชั้น 18 

บริจาคเข้าร่วมอบรม

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บริจาคเข้าร่วมอบรม

รับจำนวน 60 ท่าน

มีทุนสนับสนุนโครงการ รับจำนวน 60 ท่าน

ขอขอบคุณ คุณจิรยง อนุมานราชธน ผู้สนับสนุนทุนในการจัดอบรมครั้งนี้

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2022 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes