วิธีการแสวงหาความรู้

ทักษะการจับประเด็น สู่ การจับประเด็นชีวิต

Posted in บทความหมวด 6) ชุดวิชาวิธีการแสวงหาความรู้.

จากผู้เข้าร่วมอบรมฝึกทักษะการจับประเด็น วันที่ 9 " 11 มิถุนายน 2548


ข้อแนะนำก่อนอ่าน : หายใจเข้า " ออก ยาวๆ สัก 3 ครั้ง

บ่อยครั้งที่เราฟังคนอื่นพูด
แต่ไม่สามารถรู้เลยว่า เขาต้องการอะไร
หรืออาจมีบางครั้งที่เราไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไร......

1. น้ำพุ 2. น้ำฝน 3. น้ำบ่อ 4. น้ำประปา

..หากเราต้องตัดสินใจเลือกได้เพียงข้อเดียว เราจะเลือกข้อใด "
..เพราะอะไรเราถึงตัดสินใจเลือกข้อนั้น "

คำตอบที่เลือกอาจไม่จำเป็นต้องสื่อสารกับใครให้รับรู้ หากแต่ประเด็นสำคัญของการเลือกในครั้งนี้อยู่ที่ว่า เราต้องตอบกับตัวเองให้ได้ว่า เราตัดสินใจเลือกข้อไหน" เพราะอะไรเราจึงต้องเลือกข้อนี้" ลองจับความคิด จับความรู้สึกของตัวเราเองให้ดีดีก่อนที่จะตัดสินใจเลือก แล้วตอบตัวเองให้ได้ว่าทำไม.....( นี่ไม่ใช่เกมหรือแบบทดสอบทายใจจากการเลือกประเภทของน้ำ หากแต่เป็นกระบวนการที่อธิบายฐานคิดง่ายๆ ซึ่งนำไปสู่การอธิบายถึงความแตกต่างของการเลือก......

.....ค้นพบหรือไม่ว่า....มุมมองที่ต่างกัน ประสบการณ์ วิธีคิด ความเชื่อ ความรู้สึก หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของตัวเราเองในช่วงเวลาที่แตกต่าง คำตอบที่เราเลือกอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นได้ เมื่อมนุษย์เรามีปัจจัยดังกล่าวที่แตกต่างกัน จึงไม่น่าสงสัยเลยว่า ทำไมคำตอบของแต่ละคนจึงไม่อาจสรุปเป็นความคิดของคนอีกคนหนึ่งได้.....นั่น....เพราะเราอยู่บนโลกแห่งความหลากหลาย.. !!!... โปรดมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างคนที่พร้อมจะเคารพในความหลากหลายของทุกสรรพสิ่ง

เรามีเวลาว่างที่จะอยู่กับตัวเองสัก 5 นาทีมั๊ย " เมื่อท่านอ่านมาถึงบรรทัดนี้ หากอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อ..มีวิธีง่ายๆ.. เพียงแค่ท่านเมตตาตัวท่านเอง แบ่งเวลาเพียง 5 นาที เพื่อทำกิจกรรมผ่อนพัก และทบทวนชีวิตแบบพินิจไตร่ตรอง....พร้อมแล้วหรือไม่..( หากท่านไม่พร้อมที่จะเมตตาตัวเองในขณะนี้ ก็สามารถเลื่อนสายตาไปอ่านย่อหน้าถัดไปได้ หากแต่ท่านจะพลาดโอกาสสำคัญในชีวิต โอกาสที่ไม่สามารถสัมผัสได้จากคำบอกเล่าและจากการจินตนาการ หากตัวท่านเองไม่ลงมือทำเองก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย...โอกาสในการคิดใหม่และเริ่มต้นใหม่เป็นโอกาสของทุกคน..) สำหรับท่านที่พร้อมจะเดินไปในเส้นทางตามสายธารชีวิตของเราโปรดเตรียมกระดาษว่างๆ 1 แผ่น พร้อมกับ สี หรือปากกา ก็ได้ (เลือกที่ท่านคิดว่ามันพอจะระบายบนกระดาษได้ หรือตามสะดวกของท่านในขณะที่อ่าน) จากนั้น...หายใจเข้าลึกๆ..พิจารณาโจทย์นี้...

" ให้คิดทบทวนเหตุการณ์ อารมณ์ความรู้สึกที่ผ่านมา ความคาดหวัง สิ่งที่ต้องการจะทำ แล้ววาดออกมาเป็นภาพอะไรก็ได้ตามที่อยากจะวาดหรือระบาย ลงในกระดาษที่เตรียมไว้ "

(เวลาผ่านไป ...... พิจารณาไตร่ตรองดูภาพของเราให้ดีดี เรารู้สึกต่อภาพของเราอย่างไร เราจับใจความอะไรได้จากภาพที่เราวาด แล้วเราวาดภาพนี้ออกมาได้อย่างไร ทำไมเราจึงเลือกวาดภาพนี้ เลือกใช้สีนี้ ฯลฯ คำถามแล้วแต่เราจะตั้งเพื่อถามกับตัวของเราเอง อย่าลืมว่าถามอย่างละเอียดละออ เท่าที่จะทำได้ )

นี่คือ ส่วนหนึ่งของกิจกรรมกระบวนการในการอบรมฝึกทักษะการจับประเด็น ให้กับทีมนักวิจัยท้องถิ่น เมื่อวันที่ 9 " 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ บ้านกลางสวน จ. สมุทรสงคราม กิจกรรมกระบวนการดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการสะท้อนให้เห็นว่า ทักษะการจับประเด็น เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เรื่องที่แปลกแยก เพียงแต่เราใส่ใจที่จะพิจารณาอย่างถี่ถ้วน สละเวลาไม่กี่นาทีเพื่อทบทวนจับประเด็นชีวิตของเราเอง การเดินทางบนเส้นทางชีวิตเราจะไม่หลงทาง เรื่องการฝึกฝนทักษะการจับประเด็นไม่ใช่เรื่องยาก และไม่ใช่เรื่องไกลตัว เนื่องจากจริงๆ แล้วชีวิตของเรามีการจับประเด็นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่มีการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายนอก คือการสื่อสารกับผู้อื่นและสภาพแวดล้อมรอบข้าง และการสื่อสารภายใน คือการสื่อสารกับตัวเอง

การจับประเด็นคือ การจับใจความสำคัญ เข้าใจการสื่อ / สิ่งที่สื่อสารที่อีกฝ่ายสื่อมา การสรุปใจความสำคัญของสิ่งที่สื่อมา การจับหลักคิดหรือแนวทางของคนที่สื่อมา การจับใจความสำคัญของสิ่งที่เราสื่อสารออกไป การแปรความคิดของเราเป็นการสื่อสาร การสรุปใจความสำคัญของทุกสิ่งทุกอย่าง รวมถึงมิติภายในตัวเอง อาจกล่าวได้ว่านี่คือ ลำดับขั้นตอนอย่างคร่าวๆ ของทักษะการฝึกฝนการจับประเด็น ซึ่งความชำนาญในการ จับประเด็นนั้นขึ้นอยู่กับทักษะและการฝึกฝนของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการฟัง การคิด ประมวลผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาและคำ ล้วนเป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการจับประเด็นที่สัมฤทธิ์ผล

ท้ายที่สุด ไม่ว่าใครจะให้นิยาม คำจำกัดความ หรือนัยยะของการจับประเด็นว่าอย่างไร แต่หัวใจของการจับประเด็นนั้นไม่ได้อยู่ที่การตีความ หากแต่อยู่ที่กระบวนการคิด ไตร่ตรอง และการสื่อสารทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ในวิถีชีวิตประจำวัน เราใช้ทักษะการจับประเด็นกันมาก ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ดังนั้น ความสำคัญของการจับประเด็นอีกประการหนึ่งไม่ใช่เพียงแต่จับสารของผู้อื่นที่ต้องการสื่อมาถึงเราเพียงเท่านั้น แต่อยู่ที่ว่าเราสามารถจับประเด็นความคิด ความรู้สึก และชีวิตของเราได้หรือไม่ ปัจจุบันนี้เราใส่ใจกับมิติและคุณค่าภายนอกจนลืมวิถีธรรมชาติของตัวเราเอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องหันกลับมาจับประเด็นชีวิต จับหัวใจของเราดูซิว่า.....เราคือใคร....เกิดมาเพื่ออะไร....และเราควรต้อง ดำเนินชีวิตตามวิถีของเราอย่างไร..??...ขอบคุณธรรมชาติที่สรรค์สร้างให้เราเกิดมาอย่างมีคุณค่าและเท่าเทียม....

.

Location

29/15 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 21 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6
โทรสาร 02-319 1856
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

Mon-Fri | 9am-5pm
Sat-Sun | closed

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo twitter social logo gplus social logo youtube