Coming Soon กิจกรรมเร็วๆ นี้

 • ง่ายงามในความธรรมดา

  วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558

  การอบรมพื้นฐานการปฏิบัติสมาธิภาวนา ที่สอนโดยคนธรรมดาเพื่อคนธรรมดาที่อยากภาวนาแต่ไม่อยากลางาน วิทยากรในฐานะ 'เพื่อนร่วมทาง' นำเสนอความเข้าใจพื้นฐานของการฝึกภาวนา ตั้งแต่ในเรื่องของท่านั่ง การตามลมหายใจ การสร้างฐานแห่งการตื่นรู้...

  more
  icon simply
 • เผชิญความตายอย่างสงบ

  วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558

  การเรียนรู้เกี่ยวกับ "ความตาย" ทำให้เราปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่นในความตระหนักรู้อยู่เสมอทุกลมหายใจ หากเราสามารถทำความเข้าใจและน้อมใจยอมรับความตายอย่างกล้าหาญ ว่าเป็นความจริงของชีวิต...

  more
  icon death
 • การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม

  วันที่ 6-9 สิงหาคม 2558

  หากจะกล่าวถึงการทำงานในองค์กรที่จำต้องมีผู้นำ เพื่อเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนทำกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้เกิดการประสานงาน การดูแลครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม จึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการประสานพลังจากคนทั้งหลาย...

  more
  icon leader
 • การสื่อสารอย่างสันติ

  วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558

  การฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้ง โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน

  more
  icon communication
 • ง่ายงามฯ
 • เผชิญความตาย
 • ภาวะผู้นำฯ
 • การสื่อสารอย่างสันติ
 

Gallery ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านกระบวนการทำงานแบบจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 1 เครือข่าย รพ.สมเด็จพระยุพราช วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558

 

 • จัดการความกลัว

  ใคร ๆ ก็ไม่ชอบความเบื่อ ถ้าเกิดขึ้นกับตนเองเมื่อใด ก็จะรู้สึกเป็นทุกข์ และอยากหนีห่าง แต่ถ้าหนีไม่ได้ก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายทันที และแทบทนไม่ได้ที่เห็นเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า ขณะที่โลกรอบตัวก็ดูจืดชืด ไร้ชีวิตชีวา ไม่น่าอยู่เอาเสียเลย...

  more
   article
 • 5 เคล็ดไม่ลับ เอาชนะความกลัวในตัวคุณ

  ผู้ที่ถูกความกลัวครอบงำจะไม่กล้าที่จะเสี่ยงหรือแม้แต่คิดถึงความสำเร็จในชีวิต เช่น คนที่เคยล้มละลาย โดนยึดบ้านยึดรถ สูญเสียทุกอย่าง คนเหล่านี้จะมีทัศนคติลบต่อการเงินและความสำเร็จอย่างมาก ไม่เชื่อลองคุยกับคนที่เคยทำธุรกิจเจ๊งสิ ไม่มีทางที่เขาจะพูดถึงอดีตของเขาได้อย่างหน้าชื่นตาบานแน่ๆ...

  more
   tips
 • ความกลัว-ความกล้า

  ผมยอมรับว่าผมมีความกลัวแต่ผมได้เรียนรู้ความจริงว่า ความกลัวคือตัวที่สามารถสอนความกล้าได้ บทเรียนชีวิตของผมได้เรียนรู้ว่า ความรักแท้ต่อเพื่อนมนุษย์ของพี่น้องคริสเตียนขจัดกำแพงความกลัว ความระแวง ความสงสัยต่อกัน และความรักแท้...

  more
   share
 • After Earth : สยองโลกร้างปี

  ถ้าความกลัวเป็นแค่สิ่งที่เราสร้างขึ้นเพราะแรงกดดันในใจ หรือเป็นแค่รูปแบบหนึ่งของความคิดและคงห้ามไม่ให้มันออกมาไม่ได้ สิ่งสำคัญก็คือวิธีการจัดการกับมันไม่ให้กลายเป็นปัญหาหรือความทุกข์ใจตามมา...

  more
   film

 

Places Suggestion แนะนำสถานที่

Location

29/15 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 21 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6
โทรสาร 02-319 1856
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

Mon-Fri | 9am-5pm
Sat-Sun | closed

Follow Us

facebook-circle-300px twitter-circle-300px gplus-in-circle-300px