KonRak Mime Festival เทศกาลคนรักละครใบ้

946

Coming Soon กิจกรรมเร็วๆ นี้

 • Bearing Witness ปาฏิหาริย์แห่งการฟัง

  วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559

  การฟังอย่างลึกซึ้ง การถามคำถามอย่างใส่ใจ การบอกเล่าเรื่องราวของเราด้วยความจริงใจ และขันติธรรม การฝึกปฏิบัตินี้จะค่อยๆ ช่วยให้เราคลายจากความหวาดกลัวจาก “สิ่งที่เราไม่รู้” ไปทีละน้อย เมื่อเราเรียนรู้ที่จะต้อนรับและให้เกียรติผู้คนที่ต่างจากเราทั้งท่าทาง ความคิด และความรู้สึก...

  more
  icon bearing witness2
 • เผชิญความตายอย่างสงบ

  วันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 [เต็มแล้วค่ะ]

  เป็นการพาจิตพาใจของเรากลับมาใคร่ครวญเกี่ยวกับ ความตาย อันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนวางท่าทีได้อย่างเหมาะสมต่อความตาย ไม่ว่าจะเป็นความตายของตนเองหรือบุคคลรอบข้างก็ตาม...

  more
  icon death
 • งาน พลังกลุ่ม และความสุข

  วันที่ 24-26 มิถุนายน 2559 [เต็มแล้วค่ะ]

  สืบค้นถึงสาเหตุที่ทำให้คนในองค์กรรู้สึกเหนื่อยล้า ติดขัดต่อกันทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการเชื่อมโยงงาน ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมกันค้นหาและสร้างปัจจัยเชิงรูปธรรมที่จะทำให้คนในองค์กรกลับมาทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข...

  more
  icon team
 • ง่ายงามในความธรรมดา

  วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559

  ให้ความเข้าใจในคุณค่าทางจิตวิญญาณจากรากฐานไตรยานของพุทธศาสนาธิเบต เริ่มต้นจากการบ่ม-เพาะความเป็นปกติในการเผชิญความทุกข์ของหินยาน เปิดหัวใจที่ว่างออกสู่ผู้อื่นอย่างอ่อนโยนในมหายาน และดำเนินชีวิตอย่างกล้าหาญเยี่ยงนักรบในวัชรยาน...

  more
  icon simply
 • การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม

  วันที่ 4-7 สิงหาคม 2559

  ผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม คือบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการประสานพลังจากคนทั้งหลาย เพื่อให้แต่ละคนได้แสดงศักยภาพของตน มาร่วมคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือทำงานเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ดีงาม ท่ามกลางบรรยากาศการทำงานที่เรียบร้อยและเป็นสุข...

  more
  icon leadership
 • การสื่อสารอย่างสันติ

  วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559

  การฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้ง โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน...

  more
  icon communication
 • การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต

  วันที่ 9-11 กันยายน 2559

  กระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือ ทักษะในการนำพาให้ผู้รับการโค้ชเห็นจุดที่ตนเองยืนอยู่ และหนทางที่จะก้าวไปอย่างแจ่มชัด...

  more
 • ฝึกทักษะการจับประเด็น

  วันที่ 30 ก.ย.- 2 ต.ค. 2559

  การจับประเด็น ช่วยให้การสื่อสารคมชัดและมีทิศทางมากขึ้น ช่วยคัดกรองสาระสำคัญออกมาจากเนื้อหา ช่วยให้เราประหยัดเวลาและก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันได้ ยิ่งฝึกฝนทักษะในการจับประเด็นมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลให้การสื่อสารของเรามีคุณภาพ ชัดเจน ง่าย และเร็วมากขึ้นเท่านั้น...

  more
  icon issue
 • เป็นมิตรกับตัวเอง

  วันที่ 14-16 ตุลาคม 2559

  การอบรมนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้หวนกลับมาทบทวน ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราคาดหวังและยึดมั่นทั้งในสุขและทุกข์ของชีวิตจนไม่อาจจะวางใจได้ กิจกรรมหลากหลายรูปแบบจะช่วยให้เราผ่อนตัวเองให้ช้าลง คลายความเหนื่อยล้าทางกาย ให้เป็นชีวิตที่เบิกบานและงดงาม...

  more
  icon befriend
 • เป็นมิตรกับความตาย

  วันที่ 29 ตุลาคม 2559

  ร่วมค้นหาความหมาย แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ของเราและคนทั่วไปในสังคมที่มีต่อความตาย ฝึกเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจที่จะรับมือกับความตายที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไร สร้างความเป็นเพื่อนระหว่างผู้ร่วมเรียนรู้ เพื่อให้คอยเกื้อหนุนทางจิตใจแก่กันและกัน...

  more
  icon befriend death
 • นิเวศภาวนา : Eco-Quest

  วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2559

  ทดลองใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติ และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนปกาเกอะญอ ค้นหาอุปสรรคที่สำคัญในชีวิต เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ชีวิตใหม่ การเคลื่อนผ่านวงล้อสี่ทิศแห่งการเยียวยา (medicine wheel) ของชนเผ่าอินเดียแดง ฝึกฝนการกลับมาอยู่กับตัวเอง...

  more
  icon ecoquest
 

Gallery ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรม "ฝึกทักษะกระบวนกรขั้นพื้นฐาน"
ชุดการอบรมการฝึกทักษะกระบวนกรในการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร: ทีมเสมสิกขาลัย วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2559 ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา เจริญนคร กทม.

 

 • การรักษาสมดุลชีวิต

  คำว่า “ความจำเป็น” หมายถึงขาดไม่ได้ ส่วนคำว่า “พอเพียง” หมายถึงพอดี ไม่ขาดไม่เกินคำว่า สมดุลชีวิตที่เป็นพลวัต จึงหมายถึง ความจำเป็นพื้นฐานของชีวิตนั้นขาดก็ไม่ได้เกินก็ไม่ดี ไม่ว่าชีวิตจะปรับเปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามทฤษฎีการรักษาสมดุลชีวิตอธิบายถึงการปรับตัวของมนุษย์ทั้งร่างกายและพฤติกรรม...

  more
   article
 • ความสุข 8 ประการในที่ทำงาน

  Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ เพราะมีความเชื่อว่าถ้ามนุษย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดี พร้อมที่จะรับมือกับ ปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี Happy Heart (น้ำใจงาม) มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน เนื่องจากมีความว่าเชื่อความสุขที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้...

  more
   tips
 • สมดุลของชีวิต

  ดิฉันเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในการทำงาน มั่นใจในตัวเองสูง พยายามทำตัวให้เป็นพวกเพอร์เฟ็คชั่นนิสต์ งานที่ดิฉันทำผลลัพธ์ที่ออกมาต้อง ว้าว เท่านั้น! ดิฉันถึงที่ทำงานเจ็ดโมงเช้า กว่าจะกลับก็เที่ยงคืน และมีหลายครั้งที่ทำงานจนถึงเช้า เอาเก้าอี้มาเรียงเป็นที่นอน ชีวิตมีแต่งาน วันหยุดยังหอบงานกลับมาทำ...

  more
   share
 • Room : ขังใจไม่ยอมไกลกัน

  นอกจากการแสดงที่ยอดเยี่ยมของทั้งคู่จนไม่อาจจะกลั้นเก็บน้ำตาไม่ให้เอ่อล้นได้แล้ว บทและการเล่าเรื่องยังนับว่าดีไม่น้อยอีกด้วย บทพูดของหนูน้อยแจ็คมีพลังทำลายล้างสูงมาก ไม่น่าเชื่อว่าตัวแค่นี้จะสามารถแสดงได้อินขนาดนี้...

  more
   film

 

Follow Us รับข่าวสารทาง social network

social logo facebook social logo line social logo twitter social logo gplus social logo youtube

Places Suggestion แนะนำสถานที่

Location

29/15 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 21 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6
โทรสาร 02-319 1856
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

Mon-Fri | 9am-5pm
Sat-Sun | closed

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo twitter social logo gplus social logo youtube