SEM 21th Anniversary งานครบรอบ 20 ปี เสมสิกขาลัย

20thSEM banner

Coming Soon กิจกรรมเร็วๆ นี้

 • การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม

  วันที่ 6-9 สิงหาคม 2558

  หากจะกล่าวถึงการทำงานในองค์กรที่จำต้องมีผู้นำ เพื่อเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนทำกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้เกิดการประสานงาน การดูแลครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม จึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการประสานพลังจากคนทั้งหลาย...

  more
  icon leader
 • การสื่อสารอย่างสันติ

  วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558

  การฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้ง โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน...

  more
  icon communication
 • ซาเทียร์

  วันที่ 11-13 กันยายน 2558 [เต็มจำนวนรับ]

  กระบวนการซาเทียร์ คือกระบวนการที่จะช่วยให้เราได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีพลัง มีความสุข พร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์ในชีวิต โดยเข้าใจและยอมรับในคุณค่าของตนเองและผู้อื่นตามที่เป็นจริง ยอมรับในธรรมชาติ...

  more
  icon satir
 • การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต

  วันที่ 25-27 กันยายน 2558

  ฝึกทักษะในการนำพาให้ผู้รับการโค้ชเห็นจุดที่ตนเองยืนอยู่ และหนทางที่จะก้าวไปอย่างแจ่มชัด นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและใช้ชีวิตอย่างเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและสามารถค้นหาความฝันที่ตนเองต้องการในชีวิตอย่างชัดเจน...

  more
  icon coaching
 • ฝึกทักษะการจับประเด็น

  วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558

  การจับประเด็น ช่วยให้การสื่อสารคมชัดและมีทิศทางมากขึ้น ช่วยคัดกรองสาระสำคัญออกมาจากเนื้อหา ช่วยให้เราประหยัดเวลาและก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันได้ ยิ่งฝึกฝนทักษะในการจับประเด็นมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลให้การสื่อสารของเรามีคุณภาพ ชัดเจน ง่าย และเร็วมากขึ้นเท่านั้น...

  more
  icon issue
 • เผชิญความตายอย่างสงบ

  วันที่ 23-25 ตุลาคม 2558

  การเรียนรู้เกี่ยวกับ "ความตาย" ทำให้เราปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่นในความตระหนักรู้อยู่เสมอทุกลมหายใจ หากเราสามารถทำความเข้าใจและน้อมใจยอมรับความตายอย่างกล้าหาญ ว่าเป็นความจริงของชีวิต...

  more
  icon death
 • ภาวะผู้นำฯ
 • การสื่อสารอย่างสันติ
 • ซาเทียร์
 • พลังกลุ่มฯ
 • ง่ายงามฯ
 • เผชิญความตาย
 

Gallery ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรม ยูริธมี่ วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558 ณ เรือนร้อยฉนำ คลองสาน กทม.

 

 • “หลอกตัวเอง” ภัยพิบัติต่อการเรียนรู้ภายใน

  ในการเรียนรู้ภายในตัวเองนั้น เราจะสามารถเข้าใจกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นภายใน ซึ่งจะนำไปสู่อิสระภาพในการดำเนินชีวิต คำว่าอิสระภาพนี้ ไม่ใช่ไม่มีกฎเกณฑ์ ไม่มีระเบียบ แต่หมายถึง เราจะทำตามประโยชน์และความจำเป็น อย่างไม่มีอคติ...

  more
   article
 • วุ่น ว่าง ร้อน เย็น

  ช่วงเวลาแห่งการภาวนา เป็นช่วงเวลาที่สติทำงานมากแต่สมองได้พักจากการรับข้อมูลส่วนเกินที่ไม่ส่งเสริมให้จิตใจได้พัก ได้สงบและเยือกเย็น เมื่อสมองรับข้อมูลจากภายนอกมาเก็บไว้มาก ใจจะปรุงแต่งมาก เหนื่อยใจมาก...

  more
   tips
 • "วางใจ" วิธีคลี่คลายเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี

  ทัศนะในชีวิตที่มันพรั่งพรูออกจากปาก ก็แสดงออกถึงความใจร้อนในการตัดสินคน กลุ่มคน โดยไม่ได้ไตร่ตรอง หรือ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้ครบด้านเสียก่อน แต่ดันทะลึ่งสรุปซะก่อน ไม่ต่างอะไรที่รับสื่อด้านเดียวแล้วตัดสินทันที...

  more
   share
 • The Railway Man : โศกนาฏกรรมที่มนุษย์ (ไม่พึง) กระทำต่อมนุษย์ด้วยกัน

  การก้าวข้ามความคิดที่ว่าใครเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายร้าย เพราะมันเป็นโอกาสที่ดีในการกลับไปสำรวจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต และยอมรับกับความผิดพลาดที่ได้ทำลงไปในฐานะปัจเจกบุคคล เพราะผมเชื่อว่าไม่มีใครบนโลกที่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น...

  more
   film

 

แรงสนับสนุนการดำเนินงาน ปี 2556-2557

เขียนโดย Super User. Posted in เกี่ยวกับเสม.

เสมสิกขาลัยขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันและเกื้อกูลคนในสังคม

เงินบริจาคของทุกท่าน เสมสิกขาลัยได้นำมาแบ่งปันและเกื้อกูลต่อผู้คนในสังคม ดังนี้

  ปี2556 ปี2557
สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักบวช 8 ทุน 5 ทุน
สนับสนุนทุนบางส่วน
สำหรับผู้ทำงานภาคสังคม
29 ทุน 17 ทุน
จัดอบรมโดยให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้
บริจาคตามกำลังทรัพย์
9 ครั้ง ได้แก่
- Life Coaching
- กลับทุกข์ กลับสุข
- การพัฒนาภาวะผู้นำฯ
- งาน พลังกลุ่ม และความสุข
- นพลักษณ์
- เป็นมิตรกับความตาย
- เป็นมิตรกับตัวเอง
- ฟังด้วยหัวใจ 2 ครั้ง
8 ครั้ง ได้แก่
- Life Coaching
- กลับทุกข์ กลับสุข
- การพัฒนาภาวะผู้นำฯ
- การสื่อสารอย่างสันติ
- ความรู้สี่แดน
- งาน พลังกลุ่ม และความสุข
- เป็นมิตรกับความตาย
- เป็นมิตรกับตัวเอง

หากท่านตะหนักว่าการกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสมสิกขาลัยจัดขึ้นยังคงเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมและงานพัฒนาสังคม/งานพัฒนาจิตใจและสติปัญญาของมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็น สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของเสมสิกขาลัยได้ ด้วยการบริจาคเงินหรือมาร่วมเรียนรู้กับเสมสิกขาลัย เพราะนี่คือการเกื้อหนุนกันและกันในรูปแบบหนึ่ง

Recommended เรื่องน่าสนใจ

 • sympathy card
  ไพ่แห่งความเข้าใจ (ไพ่ความรู้สึก ความต้องการ) สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมการสื่อสารอย่างสันติมาแล้ว อัตราการบริจาคชุดละ 200-250 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) สอบถามได้ที่ 02-314 7385 ถึง 6
 • nvc2 cover
  หนังสือ "สื่อสารอย่างสันติ" พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์กรีนรีดและกระดาษอาร์ตด้าน แทรกภาพประกอบสี่สี จำนวนหน้า 160 หน้า ราคาปก 130 บาท ขายราคา 110 บาท ค่าจัดส่ง 20 บาทต่อเล่ม สามารถสั่งซื้อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามเพิ่มเติม 02-314 7385 ถึง 6

Places Suggestion แนะนำสถานที่

Location

29/15 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 21 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6
โทรสาร 02-319 1856
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

Mon-Fri | 9am-5pm
Sat-Sun | closed

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo twitter social logo gplus social logo youtube