ForTheKing SEM

Coming Soon กิจกรรมเร็วๆ นี้

 • เผชิญความตายอย่างสงบ

  วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559 [เต็มแล้วค่ะ]

  เป็นการพาจิตพาใจของเรากลับมาใคร่ครวญเกี่ยวกับ ความตาย อันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนวางท่าทีได้อย่างเหมาะสมต่อความตาย ไม่ว่าจะเป็นความตายของตนเองหรือบุคคลรอบข้างก็ตาม...

  more
  icon death
 • ซาเทียร์

  วันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 [เต็มแล้วค่ะ]

  กระบวนการที่จะช่วยให้เราได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีพลัง มีความสุข พร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์ในชีวิต โดยเข้าใจและยอมรับในคุณค่าของตนเองและผู้อื่นตามที่เป็นจริง ยอมรับในธรรมชาติความเป็นมนุษย์ของกันและกัน...

  more
  icon death
 • การสื่อสารอย่างสันติ

  วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560

  การฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้ง โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน...

  more
  icon death
 • การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต

  วันที่ 3-5 มีนาคม 2560

  เป็นกระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือ ทักษะในการนำพาให้ผู้รับการโค้ชเห็นจุดที่ตนเองยืนอยู่ และหนทางที่จะก้าวไปอย่างแจ่มชัด...

  more
  icon death
 • ฝึกทักษะการจับประเด็น

  วันที่ 10-12 มีนาคม 2560

  ยิ่งฝึกฝนทักษะในการจับประเด็นมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลให้การสื่อสารของเรามีคุณภาพ ชัดเจน ง่าย และเร็วมากขึ้นเท่านั้น การอบรม ฝึกทักษะการจับประเด็น ขั้นต้น เชิญชวนทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการจับประเด็น...

  more
  icon death
 • เป็นมิตรกับความตาย

  วันที่ 1-2 เมษายน 2560

  ทุกชีวิต ล้วนมีปลายทางเดียวกันคือ ความตาย ซึ่งเป็นธรรมชาติที่แต่ละชีวิตต่างรับรู้ร่วมกันหากแตกต่างด้วยท่าทีและความหมาย แล้วสำหรับคุณล่ะ ความตาย เป็นมิตร คนแปลกหน้า หรือศัตรู และความหมายเหล่านี้ส่งผลต่อการมีชีวิตอยู่ของคุณอย่างไร...

  more
  icon death
 • ศิลปะบำบัด

  วันที่ 22-23 เมษายน 2560

  เราสามารถเลือกกลวิธีทางศิลปะได้หลากหลาย สิ่งสำคัญอยู่ที่การปล่อยให้ใจและมือนำพาการสร้างสรรค์ไป ใช้การคิดวางแผนให้น้อย และในขณะสร้างสรรค์งานหมั่นสำรวจใจว่า รู้สึกอย่างไร งานนั้นกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราเอง...

  more
  icon arttherapy
 • เผชิญความตายอย่างสงบ

  วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560

  การอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ ขั้นพื้นฐาน เป็นการพาจิตพาใจของเรากลับมาใคร่ครวญเกี่ยวกับ ความตาย อันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนวางท่าทีได้อย่างเหมาะสมต่อความตาย...

  more
  icon arttherapy
 • งาน พลังกลุ่ม และความสุข

  วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560

  ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยอาศัยความสามารถและบุคลิกอันหลากหลายของทุกคน สัมผัสกับพลังกลุ่มในมิติต่างๆ และสรุปบทเรียนจากอุปสรรคอันท้าทายจากสถานการณ์จำลองที่ทุกคนต้องร่วมกันฟันฝ่า...

  more
  icon arttherapy
 • ง่ายงามในความธรรมดา

  วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

  การภาวนาคือกระบวนการที่คลายผู้ฝึกออกจากโลกที่รู้แล้วอันคุ้นเคยทางความคิด เปิดออก เพื่อการเดินทางสู่พื้นที่ของความไม่รู้และความไม่แน่นอนอย่างรู้ตัว เริ่มต้นด้วยการบ่มเพาะสติให้รู้สึกตัวเมื่อสัมพันธ์กับสิ่งเร้า...

  more
  icon arttherapy
 • การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม

  วันที่ 14-17 กันยายน 2560

  ผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม จึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการประสานพลังจากคนทั้งหลาย เพื่อให้แต่ละคนได้แสดงศักยภาพของตน มาร่วมคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือทำงานเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ดีงาม...

  more
  icon arttherapy
   

Gallery ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรม "การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นต้น" 
วิทยากร : กัญญา ลิขนสุทธิ์ และกลุ่มเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ  วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559

 

roichanum banner landscape

 

 • “ในหลวง” ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์

  “เสาหลักแห่งความมั่นคง” “พ่อของแผ่นดิน” “แสงสว่างนำทาง” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นทุกอย่างที่กล่าวมาสำหรับประชาชนชาวไทย และทรงเป็นมากยิ่งกว่านั้น ภายในระยะเวลาหกทศวรรษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละปีในพื้นที่ทุรกันดาร พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนชาวบ้านในทั่วทุกภูมิภาค...

  more
   article
 • 19 เหตุผลที่คนไทยรักพ่อของแผ่นดิน

  ครั้งหนึ่ง เมื่อหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช กราบบังคมทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “เคยทรงเหนื่อย ทรงท้อบ้างหรือไม่” ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสตอบว่า “ความ จริงมันน่าท้อถอยหรอก บางเรื่องมันน่าท้อถอย แต่ว่าฉันท้อไม่ได้ เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกิน เดิมพันของเรานั้นคือบ้านคือเมือง คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ...

  more
   tips
 • 3 สิ่งสำคัญที่โลกได้เรียนรู้จากการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9

  จากตามที่สื่อรายงานประชาคมโลกได้เห็นแล้วว่าคนไทยนั้นเศร้าโศกเสียใจกับการสวรรคตของพระมหากษัตริย์ขนาดไหน ตลอดไปจนถึงแนวทางการไว้อาลัยในประเทศนั้นเป็นอย่างไร บรรดานานาชาติต่างเป็นกังวลเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทย และสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคง ว่าแต่เหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์นี้ บรรดาประเทศอื่นๆในโลกได้เรียนรู้อะไรบ้าง...

  more
   share
 • Soul of a Nation : จิตวิญญาณของประเทศชาติและประชาชน

  สารคดีชิ้นนี้ถือได้ว่ามีประโยชน์อยู่มาก เพราะด้านหนึ่งเป็นการสรุปให้คนไทยรุ่นใหม่ที่ไม่เคยรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างไร และด้วยปรัชญาตามแนวทางพระราชดำริอย่างไร และในอีกด้านหนึ่งเป็นการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจถึงความเป็นไปเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยได้อีกด้วย...

  more
   film

 

Follow Us รับข่าวสารทาง social network

social logo facebook social logo line social logo twitter social logo gplus social logo youtube

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6
โทรสาร 02-319 1856
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo twitter social logo gplus social logo youtube