ForTheKing SEM

Hilight Update

Coming Soon กิจกรรมเร็วๆ นี้

 • เป็นมิตรกับตัวเอง

  วันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 [เต็มแล้วค่ะ]

  การอบรมนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้หวนกลับมาทบทวน ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราคาดหวังและยึดมั่นทั้งในสุขและทุกข์ของชีวิตจนไม่อาจจะวางใจได้ กิจกรรมหลากหลายรูปแบบจะช่วยให้เราผ่อนตัวเองให้ช้าลง คลายความเหนื่อยล้าทางกาย ให้เป็นชีวิตที่เบิกบานและงดงาม...

  more
  icon befriend
 • เป็นมิตรกับความตาย

  วันที่ 29 ตุลาคม 2559 [เต็มแล้วค่ะ]

  ร่วมค้นหาความหมาย แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ของเราและคนทั่วไปในสังคมที่มีต่อความตาย ฝึกเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจที่จะรับมือกับความตายที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไร สร้างความเป็นเพื่อนระหว่างผู้ร่วมเรียนรู้ เพื่อให้คอยเกื้อหนุนทางจิตใจแก่กันและกัน...

  more
  icon befriend death
 • นิเวศภาวนา : Eco-Quest

  วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2559

  ทดลองใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติ และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนปกาเกอะญอ ค้นหาอุปสรรคที่สำคัญในชีวิต เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ชีวิตใหม่ การเคลื่อนผ่านวงล้อสี่ทิศแห่งการเยียวยา (medicine wheel) ของชนเผ่าอินเดียแดง ฝึกฝนการกลับมาอยู่กับตัวเอง...

  more
  icon ecoquest
 • การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นต้น

  วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 [เต็มแล้วค่ะ]

  การสื่อสารโดยใช้ความกรุณาเป็นพื้นฐาน มุ่งให้เกิดการฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้ง โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน...

  more
  icon communication
 • เผชิญความตายอย่างสงบ

  วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559 [เต็มแล้วค่ะ]

  เป็นการพาจิตพาใจของเรากลับมาใคร่ครวญเกี่ยวกับ ความตาย อันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนวางท่าทีได้อย่างเหมาะสมต่อความตาย ไม่ว่าจะเป็นความตายของตนเองหรือบุคคลรอบข้างก็ตาม...

  more
  icon death
 • ซาเทียร์

  วันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 [เต็มแล้วค่ะ]

  กระบวนการที่จะช่วยให้เราได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีพลัง มีความสุข พร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์ในชีวิต โดยเข้าใจและยอมรับในคุณค่าของตนเองและผู้อื่นตามที่เป็นจริง ยอมรับในธรรมชาติความเป็นมนุษย์ของกันและกัน...

  more
  icon death
   

Gallery ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรม "งาน พลังกลุ่ม และความสุข กรมชลประทาน รุ่น 10" 
วิทยากร : ทีมเสมสิกขาลัย  วันที่ 19-21 ตุลาคม 2559

 

roichanum banner landscape

 

 • ชื่นชมสิ่งดีๆ ที่มีอยู่

  คนส่วนใหญ่มักไม่ตระหนักว่า สิ่งที่ตนมีอยู่ตอนนี้ วันหน้าจะกลายเป็นอดีต เรามักทึกทักเอาเองว่าอะไรที่เรามีนั้นจะอยู่กับเราไปตลอด ดังนั้นจึงไม่ค่อยเห็นคุณค่า หาไม่ก็ใ้ช้ไปอย่างฟุ่มเฟือย เช่น เด็กและวัยรุ่นมักจะใช้เวลาที่มีอยู่มากมายไปอย่างเปล่าประโยชน์ พอโตเป็นผู้ใหญ่ถึงค่อยมานึกเสียดายเวลาที่ผลาญไปในวัยเด็ก...

  more
   article
 • สอนลูกเรื่องความตายอย่างไรดี

  ปัญหาหนึ่งที่พ่อแม่หลายคนกลัวและไม่กล้าที่จะพูดคุยกับลูกนั่นคือเรื่อง “ความตาย” พ่อแม่หรือผู้ใหญ่มักกลัวเด็กจะไม่เข้าใจ หรือกลัวเด็กจะตกใจ เจ็บปวดจึงหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงความตายอย่างตรงไปตรงมา และเป็นเหตุเป็นผล แต่คุณหมอหรือนักจิตวิทยาได้ให้คำแนะนำไว้ว่า การพูดคุยกับลูกเรื่องความตายด้วยการให้เหตุผลว่าทำไมคนหรือสัตว์ต้องตายเป็นสิ่งที่ควรทำ...

  more
   tips
 • ความตาย : เทคโนโลยีทางการแพทย์หรือวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนด

  ในอเมริกาเหนือการบริจาคอวัยวะดูเหมือนเรื่องที่ควรทำเพราะเป็น “ของขวัญของชีวิต” ขณะที่ญี่ปุ่นการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ ผู้เขียนสรุปว่าความแตกต่างนี้น่าจะเกิดจากหลายปัจจัยอเมริกาเหนือการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเป็นเรื่องทางการแพทย์ที่ผู้คนให้ความสำคัญอยู่แล้ว...

  more
   share
 • At the Death House Door : การสลาย "อคติ" ..นาทีสุดท้ายของนักโทษประหาร

  นี่คือประเด็นที่มักจะถูกตั้งขึ้นหากมีการเรียกร้องให้เพิ่มโทษทางอาชญากรรมกับ "ฆาตกร" ผู้โหดเหี้ยมไร้ความเมตตาปราณี ซึ่งมันเป็นความโกรธแค้นที่พอจะเข้าใจได้เพราะหากพบเจอกับบ้านของใคร คน ๆ นั้นย่อมบันดาลโทสะแบบนี้ออกมาได้เสมอ แต่ในโลกของความเป็นจริง...

  more
   film

 

Follow Us รับข่าวสารทาง social network

social logo facebook social logo line social logo twitter social logo gplus social logo youtube

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6
โทรสาร 02-319 1856
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo twitter social logo gplus social logo youtube