รำลึก อ.กรุณา กุศลาสัย ปัญญาชนสยาม - คุรุภารตวิทยา

 

Coming Soon กิจกรรมเร็วๆ นี้

 • การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม

  วันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 [เต็มแล้วค่ะ]

  ผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม คือบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการประสานพลังจากคนทั้งหลาย เพื่อให้แต่ละคนได้แสดงศักยภาพของตน มาร่วมคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือทำงานเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ดีงาม ท่ามกลางบรรยากาศการทำงานที่เรียบร้อยและเป็นสุข...

  more
  icon leadership
 • การสื่อสารอย่างสันติ

  วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 [เต็มแล้วค่ะ]

  การฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้ง โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน...

  more
  icon communication
 • การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต

  วันที่ 9-11 กันยายน 2559 [เต็มแล้วค่ะ]

  กระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือ ทักษะในการนำพาให้ผู้รับการโค้ชเห็นจุดที่ตนเองยืนอยู่ และหนทางที่จะก้าวไปอย่างแจ่มชัด...

  more
 • “ฟัง” Inner Soundscapes(Contemplative Listening) : ฟังเสียงตัวตนในตัวเรา

  วันที่ 24-25 กันยายน 2559

  เป็นการเดินทางเรียนรู้ร่วมกันผ่าน “ทักษะการฟัง” ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ฟังเสียงที่เราอาจจะหลงลืม ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เสียงจากธรรมชาติ Soundscape หรือแม้กระทั่งเสียงจากภายในตัวของเราเอง ทำให้เราได้กลับมาสัมผัส รับรู้ความงาม และเข้าสู่กระบวนการฟังอย่างลึกซึ้ง...

  more
  icon soundscape
 • ฝึกทักษะการจับประเด็น

  วันที่ 30 ก.ย.- 2 ต.ค. 2559 [เต็มแล้วค่ะ]

  การจับประเด็น ช่วยให้การสื่อสารคมชัดและมีทิศทางมากขึ้น ช่วยคัดกรองสาระสำคัญออกมาจากเนื้อหา ช่วยให้เราประหยัดเวลาและก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันได้ ยิ่งฝึกฝนทักษะในการจับประเด็นมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลให้การสื่อสารของเรามีคุณภาพ ชัดเจน ง่าย และเร็วมากขึ้นเท่านั้น...

  more
  icon issue
 • เป็นมิตรกับตัวเอง

  วันที่ 14-16 ตุลาคม 2559

  การอบรมนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้หวนกลับมาทบทวน ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราคาดหวังและยึดมั่นทั้งในสุขและทุกข์ของชีวิตจนไม่อาจจะวางใจได้ กิจกรรมหลากหลายรูปแบบจะช่วยให้เราผ่อนตัวเองให้ช้าลง คลายความเหนื่อยล้าทางกาย ให้เป็นชีวิตที่เบิกบานและงดงาม...

  more
  icon befriend
 • เป็นมิตรกับความตาย

  วันที่ 29 ตุลาคม 2559

  ร่วมค้นหาความหมาย แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ของเราและคนทั่วไปในสังคมที่มีต่อความตาย ฝึกเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจที่จะรับมือกับความตายที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไร สร้างความเป็นเพื่อนระหว่างผู้ร่วมเรียนรู้ เพื่อให้คอยเกื้อหนุนทางจิตใจแก่กันและกัน...

  more
  icon befriend death
 • นิเวศภาวนา : Eco-Quest

  วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2559

  ทดลองใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติ และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนปกาเกอะญอ ค้นหาอุปสรรคที่สำคัญในชีวิต เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ชีวิตใหม่ การเคลื่อนผ่านวงล้อสี่ทิศแห่งการเยียวยา (medicine wheel) ของชนเผ่าอินเดียแดง ฝึกฝนการกลับมาอยู่กับตัวเอง...

  more
  icon ecoquest
 • เผชิญความตายอย่างสงบ

  วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559

  เป็นการพาจิตพาใจของเรากลับมาใคร่ครวญเกี่ยวกับ ความตาย อันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนวางท่าทีได้อย่างเหมาะสมต่อความตาย ไม่ว่าจะเป็นความตายของตนเองหรือบุคคลรอบข้างก็ตาม...

  more
  icon death
 

Gallery ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรม "ง่ายงามในความธรรมดา" วิทยากร: วิจักขณ์ พานิช
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กทม.

 

roichanum banner landscape

 

 • สื่อสารคุณค่าแท้ในองค์กร

  เมื่อผมและทีมงานจัดกระบวนการเรื่อง "เปลี่ยน" ให้กับองค์กรต่างๆ มาถึงจุดหนึ่ง เราพบว่า มีคนสามกลุ่มใหญ่ๆ เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลง คนกลุ่มที่หนึ่ง มีความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างมาก ลงมือทำ และสร้างพลังบวก จนทำให้คนอื่นๆ รู้สึกอยากเข้ามามีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงไปด้วย...

  more
   article
 • อย่าเปลี่ยนตัวเอง จนไม่เหลือตัวตน

  การเอาชนะคนอื่นด้วยอำนาจหน้าที่ ผลประโยชน์ ถือเป็นชัยชนะที่ไม่น่าชื่นชมต้องเอาชนะคนอื่นแบบไม่ตั้งใจเอาชนะ ต้องไม่รู้สึกว่าชนะแต่คนอื่นยอม แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ…การเอาชนะตัวเอง ผมคิดว่าหากเราตั้งใจเอาชนะตัวเองมากเกินไป อาจจะเป็นผลในเชิงลบในระยะยาว...

  more
   tips
 • พรมแดนแห่งภาวะผู้นำ(ตนเอง)

  หนึ่งในนิยาม “ภาวะผู้นำ” คือ การก้าวข้ามตนเอง การเอาชนะตัวเอง เห็นด้วยจากตรรกะ และคิดว่าเข้าใจพอประมาณด้วยการคิดตาม แต่ไม่แน่ใจว่า ตนเองเห็นเคยสัมผัสสภาวะแห่งการก้าวข้ามหรือเอาชนะตัวเองหรือไม่ เวลาที่เราก้าวข้ามตนเอง เอาชนะตนเอง สภาวะตอนนั้นเป็นอย่างไร ใจของเราเป็นอย่างไร...

  more
   share
 • Son of Saul : ชีวิตอันเปลือยเปล่าของ Sonderkommando

  ยี่สิบนาทีแรกของภาพยนตร์เรื่องนี้เต็มไปด้วยความทรมานใจของข้าพเจ้า เมื่อภาพยนตร์ปรากฏเทคนิคการถ่ายทำดังกล่าว โดยจับภาพบนใบหน้าอันเรียบเฉย แววตาไร้ซึ่งอารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด ของ Saul Ausländer นักโทษชายชาวยิวที่ทำหน้าที่เป็น Sonderkommando แรงงานผู้อยู่ในกระบวนการ...

  more
   film

 

Follow Us รับข่าวสารทาง social network

social logo facebook social logo line social logo twitter social logo gplus social logo youtube

Places Suggestion แนะนำสถานที่

Location

29/15 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 21 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6
โทรสาร 02-319 1856
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

Mon-Fri | 9am-5pm
Sat-Sun | closed

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo twitter social logo gplus social logo youtube