การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

สัมพันธ์โลกภายในด้วย IFS

Embracing Your Inner World : Internal Family System (IFS)
บนพื้นฐานของการสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน เครื่องมือ IFS (Internal Family Systems หรือ ระบบครอบครัวภายใน พัฒนาโดยนายแพทย์ Richard Schwartz) นี้ ได้เป็นที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ โดยการใช้งาน IFS มีทั้งการใช้ในชีวิตประจำวัน และการรักษาผู้ที่มีอาการทางจิต(ซึ่งจะต้องทำงานกับนักจิตวิทยาหรือนักจิตบำบัดมืออาชีพ) เช่น ซึมเศร้า ไบโพลาร์ ถูกคุกคามทางเพศ และอื่นๆ เป็นต้น

คำว่า ‘ครอบครัว’ ในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงความสัมพันธ์ภายนอกในเชิงเครือญาติ พ่อ-แม่-ลูก หากหมายถึง ‘ตัวตนย่อย’ (part หรือ subpersonality) 

IFS รับรู้ว่าจิตใจของเราประกอบไปด้วยเสี้ยวส่วนต่างๆ ที่หลากหลาย ที่บางครั้งถูกเรียกว่าบุคลิกย่อย (ตัวตนย่อย) ซึ่งต่างมีความสัมพันธ์ต่อกันภายใน (internal) อย่างเป็นครอบครัว (family)

ปกติแล้วตัวตนย่อยเหล่านี้จะลุกขึ้นมา ‘ควบคุม’ หรือ ‘ปกป้อง’ ตัวเองจากความเจ็บปวดหรือบาดแผลที่กำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น ตัวตนขี้กลัว, ตัวตนจัดการ, ตัวตนนักสู้, ตัวตนขี้เล่น, ตัวตนหวาดระแวง และอื่นๆ อีกมาก ซึ่งตัวตนย่อยต่างๆ ของเราจะทำงานเพื่อขจัดพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาตอบสนองแย่ๆ เพื่อกันไม่ให้เรา ‘หลุด’ หรือ ‘พัง’ เช่น เมื่อตัวตนหวาดกลัวเริ่มสั่นคลอนอ่อนไหว ตัวตนนักสู้ก็อาจเผยตัวออกมาปกป้อง หรือบางทีเราอาจใช้ตัวตนย่อยอื่นๆ ขึ้นมากลบความหวาดกลัวหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกว่ากำลังเสียศูนย์

เป้าหมายสูงสุดของแนวทาง IFS คือ การให้ตัวตนหลักเป็นผู้นำตัวตนย่อยทั้งหลาย ให้เปรียบเสมือนกับวาทยากรที่คอยนำการบรรเลงของนักดนตรีทั้งหลาย ให้เล่นเครื่องดนตรีของตัวเองอย่างสอดประสานกลมกลืนกัน แทนที่จะให้ตัวตนย่อยแก่งแย่งการนำจนกลายเป็นความขัดแย้ง แบ่งขั้ว และสั่นคลอนความสมดุลภายใน

ให้ IFS เป็นเครื่องมือใคร่ครวญและค้นลึกเข้าไปในโลกภายในเพื่อดูว่าตัวตนย่อยใดที่เราใช้งานประจำ สำคัญคือ ‘ไม่ใช่การรู้เพื่อรักษา’ แต่ยอมรับว่ามันมีอยู่ รับฟังเสียงและพินิจพิเคราะห์เพ่งมองความต้องการ และลองดูว่าหากเราใช้งานตัวตนนี้บ่อยเกินไป จะเป็นไปได้ไหมหากเราจะยอมให้ตัวตนที่เป็นแก่นแท้ปรากฏขึ้นมาดูแลปกป้องตัวเองบ้าง

กำหนดการอบรมปี2563

28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม และ 10-12 กรกฎาคม 2563

เนื้อหา

 1. ทำความรู้จักกับเสี้ยวส่วน (บุคลิกภาพย่อย) ต่างๆ ของตัวคุณเอง
 2. รู้จักตัวตนหลักที่อยู่ภายในคุณในฐานะของตัวการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 3. เข้าถึงเสี้ยวส่วนที่เปราะบางที่ซ่อนอยู่เพื่อเยียวยาทางอารมณ์อย่างลึกซึ้ง
 4. แปรเปลี่ยนเสี้ยวส่วนของตัวคุณเองที่ติดขัดอยู่ให้เป็นทรัพยากรภายในที่เปี่ยมด้วยพลัง ความมั่นคง  ความรัก และอิสรภาพ

ตารางกิจกรรม

วันแรก 
8.30 น.ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.ที่มาและภาพรวมของศาสตร์ระบบครอบครัวภายใน หรือ IFS (Internal Family Systems)
 การจำแนกแยกแยะตัวตนย่อยภายในตัวเรา
12.00 – 13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.00 น.ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์กับตัวตนย่อยที่เรียกว่าผู้พิทักษ์แบบที่ 1
วันที่สอง 
09.00 – 12.00 น.ฝึกการอยู่กับตัวตนหลัก
 ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์กับตัวตนย่อยที่เรียกว่าผู้พิทักษ์แบบที่ 2
12.00 – 13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.00 น.ทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ และมุมมองใหม่กับตัวตนย่อยภายในตัวเรา
วันสุดท้าย 
09.00 – 12.00 น.ฝึกการอยู่กับตัวตนหลัก
 ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์กับตัวตนย่อยที่ถูกละเลย
 จัดการและดูแลความขัดแย้งระหว่างตัวตนย่อยภายในตัวเรา
12.00 – 13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.00 น.จัดการและดูแลความขัดแย้งระหว่างตัวตนย่อยภายในตัวเรา(ต่อ)
 สรุปประเมินผล

หมายเหตุ

 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

วิทยากร

กลุ่มเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ 

 • สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ 
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (18 ท่าน)

ท่านละ 4,500 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (4 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 3,500 บาท จำนวน 2 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

เงื่อนไขการขอรับทุน

1) นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย(รับทุนบางส่วน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน
 2. ทำงานพัฒนาสังคมหรือสังกัดองค์กรที่ทำงานด้านพัฒนาสังคม เช่น
  • องค์กรภาครัฐ
  • องค์กรสาธารณประโยชน์
  • องค์กรพัฒนาเอกชน(NGO)ภายในประเทศ
  • องค์กรด้านการศึกษา
  • หรือเป็นผู้นำชุมชน เป็นต้น
 3. ไม่สามารถเบิกค่าเข้าร่วมกิจกรรมจากองค์กรต้นสังกัดได้

ขั้นตอนในการขอรับทุน

 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครออนไลน์ สมัครรายบุคคล / สมัครเป็นกลุ่มคณะ
 2. แนบหลักฐานสำหรับการขอทุนมาพร้อมกับการสมัครออนไลน์ ได้แก่หลักฐานดังนี้
  • หลักฐานยืนยันสังกัดองค์กร
  • หนังสือรับรองรายได้
  • เอกสารตอบคำถามหัวข้อดังนี้
   1. อธิบายบทบาทงานที่กำลังทำอยู่ และบทบาทนั้นเอื้อประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร?
   2. ท่านจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปช่วยสังคมอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้าง?
   3. ระบุสิ่งที่ท่านจะสามารถช่วยเหลือในระหว่างการอบรมครั้งนี้ มีอะไรบ้าง?
    • ดูแลโต๊ะลงทะเบียนหน้างาน
    • จัดเตรียมสถานที่จัดอบรมแต่ละช่วง
    • ดูแลการจัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่ม
    • อื่นๆ (โปรดระบุ)

2) นักบวชหญิง-ชาย(รับทุนเต็มจำนวน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 • ทำงานด้านพัฒนาสังคม ชุมชน หรือเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม

ขั้นตอนในการขอรับทุน

 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครออนไลน์
 2. แนบเอกสารอธิบายขอบเขตและลักษณะงานด้านพัฒนาสังคมที่ทำอยู่ มาพร้อมกับการสมัครออนไลน์

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes