การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

ฝึกทักษะดำเนินการประชุม

Meeting Facilitator

“มาทำความเข้าใจวงประชุม ผสานคนเข้ากับวง หล่อเลี้ยงความไว้วางใจ ใส่ใจความขัดกัน”

เราจะชวนกันมาสำรวจตนเองในฐานะคนที่จะถางทางให้ผู้คนในวงได้เดินไปสู่เป้าหมายของตนเองและกลุ่ม แล้วร่วมเต้นรำไปกับวงประชุม

วันที่อบรม

20-22 กันยายน 2562 (เต็มแล้ว)

เนื้อหา

  1. สร้างทักษะพื้นฐานสำหรับใช้เครื่องมือเพื่อการประชุมต่างๆ
  2. ค้นหาความเป็นไปได้ของวงประชุมที่ทุกคนช่วยกันต่อเติมให้กัน
  3. ฝึกฝนทักษะการสรุปงาน ถอดความรู้ สร้างแผนที่ และการประสานพลัง

ตารางกิจกรรม

วันแรก 
08.30 น.ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.ครรลองของการประชุม
13.30 – 17.00 น.ทักษะของFa (ตั้งหลัก ฟัง ยืนยัน ตอบสนอง เติม)
วันที่สอง 
09.00 – 12.00 น.เชื่อมคนสู่วง เชื่อมวงสู่คน
 การสร้างสนามแห่งการสนทนา
13.30 – 17.00 น.การจัดหมวดหมู่เพื่อเป็นแผนที่ให้วง
วันสุดท้าย 
09.00 – 12.00 น.การอภิปราย การแลกเปลี่ยน การถกเถียง และการหาข้อสรุป
13.30 – 17.00 น.
การประมวล และสรุปวง

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ 

  • สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ 
  • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
  • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (16 ท่าน)

ท่านละ 4,200 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (4 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 3,500 บาท จำนวน 2 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2020 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes