การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

แปรเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยความกรุณา

รับเฉพาะผู้ที่เคยผ่านคอร์สการสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication) พื้นฐานมาแล้ว

การอบรมนี้เป็นการประยุกต์ใช้หลักการการสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication) มาใช้ดูแลและแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความเข้าใจ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความร่วมมือกันได้ในที่สุด

ในการอบรมนี้ เราจะได้รู้จักทักษะในการรับมือกับความขัดแย้งได้ รู้ว่าจะทำอะไรท่ามกลางความขัดแย้ง ทั้งเมื่อเป็นคนกลางและเป็นคู่กรณี เพื่อแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความเข้าใจและความร่วมมือ

อีกทั้ง ได้ฝึกประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านี้กับกระบวนกรที่จะเป็นโค้ชอย่างใกล้ชิด และมีกลุ่มกัลยาณมิตรที่จะคอยให้เสียงสะท้อนและเป็นกำลังใจให้กันและกัน

วันที่อบรม

6-7 มิถุนายน 2563

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. รู้จักทักษะในการรับมือกับความขัดแย้งได้ รู้ว่าจะทำอะไรท่ามกลางความขัดแย้ง ทั้งเมื่อเป็นคนกลางและเป็นคู่กรณี เพื่อแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความเข้าใจและความร่วมมือ
 2. ได้ฝึกประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านี้กับกระบวนกรที่จะเป็นโค้ชอย่างใกล้ชิด และมีกลุ่มกัลยาณมิตรที่จะคอยให้เสียงสะท้อนและเป็นกำลังใจให้กันและกัน

เนื้อหา

 1. แปลงเปลี่ยนความขัดแย้งภายใน
  บางครั้งที่ๆ คนเรามีความขัดแย้งมากที่สุดก็คือภายในตัวเราเอง หลายเสียง หลายความต้องการตีกันอยู่ภายในจนเรารู้สึกอึดอัด และเลือกไม่ถูกว่าจะตัดสินใจอย่างไรหรือจะทำอะไรดี เราจะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจเสียงภายในที่ขัดแย้งกันเองเหล่านั้น เรียนรู้ทักษะการรับฟังเสียงเหล่านั้นอย่างลึกซึ้ง โอบอุ้มเสียงทุกเสียงภายใน เพื่อคลี่คลายความอึดอัด และหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับชีวิต
 2. การเป็นคนกลางในความขัดแย้ง 
  เราทุกคนต่างก็เคยเป็นคนกลางในความขัดแย้งมาแล้ว ไม่ว่าจะในครอบครัวหรือที่ทำงาน ทักษะการเป็นคนกลางตามแนวทางการสื่อสารอย่างสันติจะช่วยให้คุณรู้ว่า จะทำอะไรดีเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ความขัดแย้ง สามารถรับฟังความไม่พอใจและอารมณ์คุกรุ่นของคู่ขัดแย้ง ช่วยให้คู่ขัดแย้งรับฟังกันและกันได้ง่ายขึ้น จนสามารถเปลี่ยนความขัดแย้งนั้นให้กลายเป็นความเข้าใจและความร่วมมือโดยที่คุณไม่กลายเป็นคู่ขัดแย้งเสียเอง
 3. การสื่อสารเมื่อเป็นคู่กรณี 
  คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่ใช้ได้จริงเมื่อคุณเป็นคู่ขัดแย้ง คุณจะมีเครื่องมือในการดูแลใจตัวเอง และพูดหรือรับฟังคู่กรณีของคุณ เพื่อสานความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ แล้วหาทางออกที่ทุกฝ่ายพึงพอใจได้ในที่สุด

กระบวนการ

 1. สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม และกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง
 2. ใช้กระบวนการถอดบทเรียนจากกิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ชีวิตจริง
 3. บทบาทสมมติกรณีความขัดแย้ง

ตารางกิจกรรม

วันแรก
8.30 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. แนะนำกระบวนกร,ผู้เข้าร่วมและกระบวนการอบรม
09.30 – 10.00 น. ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้
10.00 – 10.30 น. แปรเปลี่ยนความขัดแย้งภายใน
10.30 – 10.45 น. พักเบรค
10.45 – 12.00 น. แปรเปลี่ยนความขัดแย้งภายใน (ต่อ)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. แปรเปลี่ยนความขัดแย้งเมื่อเป็นคู่กรณี
13.30 – 14.30 น. แปรเปลี่ยนภาพความเป็นศัตรู
14.30 – 14.45 น. พักเบรค
14.45 – 16.00 น. สื่อสารอย่างจริงใจกับคู่กรณี
วันสุดท้าย
09.00 – 10.30 น. การเป็นคนกลางในความขัดแย้ง ทักษะคนกลาง 1 – การฟังและให้ความเข้าใจ
10.30 – 10.45 น. พักเบรค
10.45 – 11.15 น. ทักษะคนกลาง 2 – ช่วยให้คู่กรณีเข้าใจกัน
11.15 – 12.00 น. ทักษะคนกลาง 3 – ขัดจังหวะ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. ทักษะคนกลาง 4 – ปฐมพยาบาลด้วยการให้ความเข้าใจ
14.00 – 14.30 น. ทักษะคนกลาง 5 – ให้ความเข้าใจตัวเอง
14.30 – 14.45 น. พักเบรค
14.45 – 16.00 น. ผสาน 5 ทักษะ
หมายเหตุ
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

วิทยากร

Jeannine M. Suurmond
(วิทยากร)

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ 

 • สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ 
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (24 ท่าน)

ท่านละ 3,000 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (6 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 2,500 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

เงื่อนไขการขอรับทุน

1) นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย(รับทุนบางส่วน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน
 2. ทำงานพัฒนาสังคมหรือสังกัดองค์กรที่ทำงานด้านพัฒนาสังคม เช่น
  • องค์กรภาครัฐ
  • องค์กรสาธารณประโยชน์
  • องค์กรพัฒนาเอกชน(NGO)ภายในประเทศ
  • องค์กรด้านการศึกษา
  • หรือเป็นผู้นำชุมชน เป็นต้น
 3. ไม่สามารถเบิกค่าเข้าร่วมกิจกรรมจากองค์กรต้นสังกัดได้

ขั้นตอนในการขอรับทุน

 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครออนไลน์ สมัครรายบุคคล / สมัครเป็นกลุ่มคณะ
 2. แนบหลักฐานสำหรับการขอทุนมาพร้อมกับการสมัครออนไลน์ ได้แก่หลักฐานดังนี้
  • หลักฐานยืนยันสังกัดองค์กร
  • หนังสือรับรองรายได้
  • เอกสารตอบคำถามหัวข้อดังนี้
   1. อธิบายบทบาทงานที่กำลังทำอยู่ และบทบาทนั้นเอื้อประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร?
   2. ท่านจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปช่วยสังคมอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้าง?
   3. ระบุสิ่งที่ท่านจะสามารถช่วยเหลือในระหว่างการอบรมครั้งนี้ มีอะไรบ้าง?
    • ดูแลโต๊ะลงทะเบียนหน้างาน
    • จัดเตรียมสถานที่จัดอบรมแต่ละช่วง
    • ดูแลการจัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่ม
    • อื่นๆ (โปรดระบุ)

2) นักบวชหญิง-ชาย(รับทุนเต็มจำนวน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 • ทำงานด้านพัฒนาสังคม ชุมชน หรือเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม

ขั้นตอนในการขอรับทุน

 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครออนไลน์
 2. แนบเอกสารอธิบายขอบเขตและลักษณะงานด้านพัฒนาสังคมที่ทำอยู่ มาพร้อมกับการสมัครออนไลน์

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes