การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

Capture Insight Out

จับภาพจากภายใน

ภาพที่เราบันทึกไว้ในความทรงจำ เมื่อนึกถึงครั้งใดเป็นต้องอมยิ้มด้วยสุข โศกเศร้าจากความทุกข์ ตามเหตุการณ์เรื่องราวที่ผ่านเข้ามามากมายในชีวิต ภาพเหล่านี้ มักสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในสังคมว่าดำเนินไปอย่างไรในแต่ละวัน

…แต่จะดีกว่าหรือไม่! หากภาพที่เราบันทึกไว้ในความทรงจำคนเดียว จะสามารถถ่ายทอดบอกเล่าความรู้สึกผ่านทาง “ภาพถ่าย” ที่แม้เป็นเพียงหนึ่งภาพ แต่สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้นับร้อยนับพัน

วันที่อบรม

22-23 กุมภาพันธ์ 2563

เนื้อหา

 1. ฝึกทักษะมุมมองการสื่อสารผ่านภาพถ่าย และกระบวนการในการสร้างงานภาพถ่ายเชิง conceptual
 2. เรียนรู้การตีความจากภาพถ่าย การใช้สัญลักษณ์ ความหมายในเฟรมภาพ และความหมายใต้เฟรมภาพ(นัยยะที่ซ่อนอยู่)
 3. เรียนรู้องค์ประกอบและเทคนิคในการถ่ายภาพสตรีทและสารคดี เพื่อทำให้ภาพมีความน่าสนใจ คนหยุดดู แล้วชวนคิดตั้งคำถามต่อ โดยไม่รีบเลื่อน Facebook หนีไป โดยใช้แค่ กล้องจากสมาร์ทโฟน
 4. ทดลองออกแบบและจัด exhibition ภาพถ่าย เพื่อสื่อสารกับผู้ชม 

ตารางกิจกรรม

วันแรก 
8.30 น.ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.
 • แนะนำตัว ทำความรู้จัก
 • แลกเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อภาพ
 • กิจกรรม “เฟรม” กรอบชีวิต
 • กิจกรรม “Photo Elements” องค์ประกอบที่ทำให้ภาพน่าสนใจ (แลคเชอร์สั้นๆ และลงมือถ่ายจริง+แลกเปลี่ยนกัน)
13.30 – 16.00 น.
 • กิจกรรม “Image Theatre” เรียนรู้ Composition (องค์ประกอบภาพ) ผ่านละครภาพนิ่ง
 • ทำความรู้จักเครื่องมือ(กล้องมือถือ)ของตัวเอง
 • เดินสำรวจชุมชนพร้อมแยกย้ายกลับบ้าน
วันที่สอง 
09.00 – 12.00 น.
 • กิจกรรม “Sensing” รู้สึกกับสิ่งรอบตัว
 • เตรียมพร้อมก่อนลงพื้นที่จริง
  ข้อแนะนำ + ข้อควรระวัง กับการถ่ายภาพในที่สาธารณะ
 • ให้โจทย์ + ค้นหาสิ่งที่อยากจะเล่าหรือทำความรู้จัก
13.30 – 16.00 น.
 • ลงพื้นที่ สำรวจ สัมผัส ค้นหา และถ่ายภาพ
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงพื้นที่
 • กิจกรรม “เลือก ลบ เรียง เล่า”
วันสุดท้าย 
09.00 – 12.00 น.
 • กิจกรรม “นิทรรศการสร้างสรรค์”
 • ปริ้นท์รูป ทำกรอบDIY และจัดนิทรรศการภาพถ่ายเล็กๆร่วมกัน
13.30 – 17.00 น.
 • “สิ่งที่อยู่นอกเฟรม ภาพถ่ายกับการเชื่อมโยงสังคม” ชวนคุยเรื่องสังคมจากภาพ
 • กิจกรรม Reflexion | AAR แลกเปลี่ยน ถอดบทเรียนการเรียนรู้
 • ช่วงถามตอบ Q&A
 • สรุปจบวงการเรียนรู้
หมายเหตุ
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

วิทยากร

พันธิตรา ขันธรักษ์ (ฝ้าย)

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ 

 • สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ 
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (20 ท่าน)

ท่านละ 3,000 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (4 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 2,500 บาท จำนวน 2 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

เงื่อนไขการขอรับทุน

1) นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย(รับทุนบางส่วน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน
 2. ทำงานพัฒนาสังคมหรือสังกัดองค์กรที่ทำงานด้านพัฒนาสังคม เช่น
  • องค์กรภาครัฐ
  • องค์กรสาธารณประโยชน์
  • องค์กรพัฒนาเอกชน(NGO)ภายในประเทศ
  • องค์กรด้านการศึกษา
  • หรือเป็นผู้นำชุมชน เป็นต้น
 3. ไม่สามารถเบิกค่าเข้าร่วมกิจกรรมจากองค์กรต้นสังกัดได้

ขั้นตอนในการขอรับทุน

 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครออนไลน์ สมัครรายบุคคล / สมัครเป็นกลุ่มคณะ
 2. แนบหลักฐานสำหรับการขอทุนมาพร้อมกับการสมัครออนไลน์ ได้แก่หลักฐานดังนี้
  • หลักฐานยืนยันสังกัดองค์กร
  • หนังสือรับรองรายได้
  • เอกสารตอบคำถามหัวข้อดังนี้
   1. อธิบายบทบาทงานที่กำลังทำอยู่ และบทบาทนั้นเอื้อประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร?
   2. ท่านจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปช่วยสังคมอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้าง?
   3. ระบุสิ่งที่ท่านจะสามารถช่วยเหลือในระหว่างการอบรมครั้งนี้ มีอะไรบ้าง?
    • ดูแลโต๊ะลงทะเบียนหน้างาน
    • จัดเตรียมสถานที่จัดอบรมแต่ละช่วง
    • ดูแลการจัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่ม
    • อื่นๆ (โปรดระบุ)

2) นักบวชหญิง-ชาย(รับทุนเต็มจำนวน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 • ทำงานด้านพัฒนาสังคม ชุมชน หรือเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม

ขั้นตอนในการขอรับทุน

 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครออนไลน์
 2. แนบเอกสารอธิบายขอบเขตและลักษณะงานด้านพัฒนาสังคมที่ทำอยู่ มาพร้อมกับการสมัครออนไลน์

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes