การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

เป็นมิตรกับความตาย

องค์กรร่วมจัด เสมสิกขาลัย ร่วมกับ เครือข่ายพุทธิกา และ ศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(รับเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบมาก่อนเท่านั้น) 

ทุกชีวิตล้วนมีปลายทางเดียวกันคือ ความตาย ซึ่งเป็นธรรมชาติที่แต่ละชีวิตต่างรับรู้ร่วมกันหากแตกต่างด้วยท่าทีและความหมาย 

แล้วสำหรับคุณล่ะ “ความตาย” เป็นมิตร คนแปลกหน้า หรือศัตรู? 

และความหมายเหล่านี้ส่งผลต่อการมีชีวิตอยู่ของคุณอย่างไร? 

เราอาจเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจและน้อมใจยอมรับความตายว่าเป็นความจริงของชีวิตอย่างกล้าหาญ  ปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท  ฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่นในความตระหนักรู้อยู่เสมอทุกลมหายใจ  พร้อมๆ กับการสร้างบรรยากาศของความสงบ และปล่อยวางจากภาระที่คั่งค้างใจ  เพื่อให้ความตายที่จะมาถึง  ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไป  แต่กลับเป็นโอกาสทองในการพัฒนาทางจิตวิญญาณให้คลายความยึดมั่นทั้งปวง

วันที่อบรม

11-12 พฤษภาคม 2562

เนื้อหา

 1. การดำรงชีวิตอยู่ให้เป็น  รู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ฝึกปล่อยวางสิ่งที่ยึดติดและค้างคาใจ
 2. ฝึกเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจที่จะรับมือกับความตายที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไร
 3. หลักการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายทางด้านจิตใจ 
 4. สร้างความเป็นเพื่อนระหว่างผู้ร่วมเรียนรู้ เพื่อให้คอยเกื้อหนุนทางจิตใจแก่กันและกัน

กระบวนการ

 1. พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง
 2. กิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง  บทบาทสมมติ  กลุ่มย่อย

ตารางกิจกรรม

วันแรก
08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 – 11.45 น. กิจกรรมช่วงเช้า เริ่มกิจกรรมด้วย การภาวนา
ที่มาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ตารางเวลา ข้อตกลงร่วมกัน
พระไพศาล วิสาโล บรรยายธรรม “เพราะอะไรต้องเป็นมิตรกับความตาย”
กิจกรรม รู้จักกันก่อน/สำรวจตัวเองว่าพร้อมรับความตายเพียงใด
“ไพ่ ไขชีวิต”
12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 18.00 น. กิจกรรมช่วงบ่าย กิจกรรม สำรวจทัศนคติตัวเราและคนทั่วไปที่มีต่อความตาย
แลกเปลี่ยน “สภาพการตายที่พึงปรารถนาในมิติต่างๆ”
ทำความเข้าใจเรื่องภาวะใกล้ตายและการตาย ทั้งทางกายภาพและจิตวิญญาณ
หลักการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายทางด้านจิตใจ
 วันสุดท้าย
09.00 – 11.45 น. สำรวจสิ่งที่ยึดติดค้างคาใจ การเตรียมใจของเราเพื่อความตายอย่างสงบ “เขียนความในใจ”
11.45 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. กิจกรรม พินัยกรรมชีวิต
กิจกรรม มรณะสติ ฝึกฝนการเตรียมตัวตายอย่างสงบ
สรุปปิดกิจกรรม
ธรรมและพร โดย พระไพศาล วิสาโล
หมายเหตุ
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • กรุณาเตรียมผ้าปูนอนมาด้วยคนละผืน (เพื่อใช้ทำกิจกรรมมรณสติ)

สถานที่

ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคารจอดรถ 3 ชั้น 15

การเดินทาง
เส้นทาง 1  มาทาง ถนนราชดำริ  ให้เข้าประตู 8  ตรงเข้ามาตามเส้นทางจนสุดทาง จะเห็นตึกจอดรถ 3 ซ้ายมือ
(รถเมล์ผ่านถนนราชดำริ สาย 14 , 15 , 74 , 77 , ปอ.504 , ปอ.514  ให้ลงป้ายรถเมล์ที่ 2)

เส้นทาง 2  มาทาง ถนนอังรีดูนังต์  ให้เข้าประตู 15  มาตามเส้นทางเดินรถบังคับซ้าย เลี้ยว 2 ซ้าย และเลี้ยวขวาอีกทีจะเห็นตึกจอดรถ 3 อยู่ซ้ายมือ (เส้นนี้จะเหมาะกับผู้ที่ขับรถมาเองค่ะ เนื่องจากเส้นนี้ไม่มีรถเมล์ผ่าน)

หมายเหตุ 

 • ถ้ามารถไฟฟ้า BTS ให้ลงสถานีศาลาแดง หรือ รถไฟฟ้า MRT  ให้ลงสถานีสีลม
 • หากท่านประสงค์จะขับรถมาเองนั้น ขอความกรุณารับผิดชอบค่าที่จอดรถเอง

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บริจาคตามกำลังทรัพย์ รับจำนวน 120 ท่าน

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie by Catch Themes
X