การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

ศิลปะบำบัด : การเดินทางครั้งใหม่กับศิลปะ

กระบวนการศิลปะที่พาเราออกเดินทางไปพร้อมกับสีสัน วัสดุหลากหลาย และประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ชวนเรากล้าที่จะลองเสี่ยงทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคย เพื่อค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆ และแง่มุมของตัวตนที่เราอาจหลงลืมหรือศักยภาพที่เราไม่เคยตระหนักในตนเองมาก่อน

วันที่อบรม

17-18 ตุลาคม 2563

กระบวนการอบรม

 • ทำงานผ่านการลงมือทำศิลปะจากประสบการณ์ตรง
 • ทดลองทำงานผ่านรูปแบบต่างๆ ของศิลปะ
 • การสังเกตตนผ่านงาน เช่น ปฏิกิริยาภายในที่เกิดขึ้น
 • ท้าทายและฝึกความคิดสร้างสรรค์
 • ชวนแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ตารางกิจกรรม

วันแรก
8.30 น. ลงทะเบียน
9.00 – 10.30 น. ป้ายชื่อบอกตัวตน
10.30 – 10.45 น. พักเบรค
10.45 – 12.00 น. สร้างพื้นที่ปลอดภัยและไว้วางใจ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. เส้นสีเต้นระบำ
14.15 – 15.00 น. free painting
15.00 – 15.30 น. พักเบรค
15.30 – 16.30 น. ปั้นแป้งสูตรลับเฉพาะ
16.30 – 17.00 น. ปิดวง
วันสุดท้าย
9.00 – 9.30 น. เช็คอิน
9.30 – 10.30 น. บันทึกศิลปิน
10.30 – 10.45 น. พักเบรค
10.45 – 12.00 น. insight from unknown
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การเดินทางใหม่
16.00 – 17.00 น. art review
หมายเหตุ
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ 

 • สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ 
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (16 ท่าน)

ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (6 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 3,000 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

เงื่อนไขการขอรับทุน

1) นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย(รับทุนบางส่วน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน
 2. ทำงานพัฒนาสังคมหรือสังกัดองค์กรที่ทำงานด้านพัฒนาสังคม เช่น
  • องค์กรภาครัฐ
  • องค์กรสาธารณประโยชน์
  • องค์กรพัฒนาเอกชน(NGO)ภายในประเทศ
  • องค์กรด้านการศึกษา
  • หรือเป็นผู้นำชุมชน เป็นต้น
 3. ไม่สามารถเบิกค่าเข้าร่วมกิจกรรมจากองค์กรต้นสังกัดได้

ขั้นตอนในการขอรับทุน

 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครออนไลน์ สมัครรายบุคคล / สมัครเป็นกลุ่มคณะ
 2. แนบหลักฐานสำหรับการขอทุนมาพร้อมกับการสมัครออนไลน์ ได้แก่หลักฐานดังนี้
  • หลักฐานยืนยันสังกัดองค์กร
  • หนังสือรับรองรายได้
  • เอกสารตอบคำถามหัวข้อดังนี้
   1. อธิบายบทบาทงานที่กำลังทำอยู่ และบทบาทนั้นเอื้อประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร?
   2. ท่านจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปช่วยสังคมอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้าง?
   3. ระบุสิ่งที่ท่านจะสามารถช่วยเหลือในระหว่างการอบรมครั้งนี้ มีอะไรบ้าง?
    • ดูแลโต๊ะลงทะเบียนหน้างาน
    • จัดเตรียมสถานที่จัดอบรมแต่ละช่วง
    • ดูแลการจัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่ม
    • อื่นๆ (โปรดระบุ)

2) นักบวชหญิง-ชาย(รับทุนเต็มจำนวน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 • ทำงานด้านพัฒนาสังคม ชุมชน หรือเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม

ขั้นตอนในการขอรับทุน

 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครออนไลน์
 2. แนบเอกสารอธิบายขอบเขตและลักษณะงานด้านพัฒนาสังคมที่ทำอยู่ มาพร้อมกับการสมัครออนไลน์

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes