ปี 2562

พฤศจิกายน ธันวาคม
2-3 (ส.-อา.) Transformation Game เต็ม 13-15 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นต่อเนื่อง เต็ม
8-10 (ศ.-อา.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน เต็ม 20-22 (ศ.-อา.) การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ว่าง
22-24 (ศ.-อา.) เผชิญความตายอย่างสงบ เต็ม
29พ.ย.-1ธ.ค. (ศ.-อา.) สมดุลธาตุ สมดุลชีวิต ว่าง

ปี 2563

มีนาคม
13-15 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
21-22 (ส.-อ.) จับประเด็นขึ้นกระดาน ว่าง
28-29 (ส.-อ.) ปลุกมนุษย์พ่อแม่ ว่าง
กรกฎาคม
10-12 (ศ.-อ.) สัมพันธ์โลกภายในด้วย IFS ว่าง
25-26 (ส.-อ.) Transformation Game ว่าง
31 ก.ค.-2 ส.ค. (ศ.-อ.) งาน พลังกลุ่ม และความสุข ว่าง
สิงหาคม
8-9 (ส.-อ.) จับประเด็นขึ้นกระดาน ว่าง
22-23 (ส.-อ.) TRE ว่าง
28-30 (ศ.-อ.) ซาเทียร์ฯ ขั้นพื้นฐาน ว่าง
กันยายน  
19-20 (ส.-อ.)รู้ลักษณ์ รู้ตนว่าง
26-27 (ส.-อ.)Transformation Gameว่าง
ธันวาคม
11-13 (ศ.-อ.) เป็นมิตรกับตัวเอง ว่าง
25-27 (ศ.-อ.) เผชิญความตายอย่างสงบ ว่าง

*อยู่ระหว่างการประสานงาน